penge

Årsregnskabet for 2014 er nu tilgængeligt

12.05.15 – af Dennis Møller

"Syvende Dags Adventistkirken Danmark (Adventistkirken) har i året 2014 haft en svagt dalende medlemstilgang og tiendeindtægterne er gået ned. Til trods for dette, ser ledelsen på driftsresultatet som tilfredsstillende. I årets løb arbejdede ledelsen sammen med unionsbestyrelsen omkring linjerne for missionsarbejdet og struktur af kirken. I lys af ændringer af indtægter i kommende år, hvor GC bevilling bortfalder, måtte unionsbestyrelsen træffe nogle svære beslutninger omkring bemandning og andre økonomiske tiltag af aktiviteter. Pr. 31.12.2014 var der 2478 medlemmer i Adventistkirken, og på det overordnede plan er indtægter og udgifter stabile, på trods af dette må forvaltning de kommende år være opprioriteret på Adventistkirkens dagsorden," således indleder ledelsen sin beretning i årsregnskabet. - Hele årsregnskabet kan læses her.

Årsregnskabet er også lagt ud sammen med de tidligere årsregnskaber som kan læses her.

 BIBELVERS

Matt 6,34
Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
Find vores kirker og afdelinger