penge

Årsregnskabet for 2014 er nu tilgængeligt

12.05.15 – af Dennis Møller

"Syvende Dags Adventistkirken Danmark (Adventistkirken) har i året 2014 haft en svagt dalende medlemstilgang og tiendeindtægterne er gået ned. Til trods for dette, ser ledelsen på driftsresultatet som tilfredsstillende. I årets løb arbejdede ledelsen sammen med unionsbestyrelsen omkring linjerne for missionsarbejdet og struktur af kirken. I lys af ændringer af indtægter i kommende år, hvor GC bevilling bortfalder, måtte unionsbestyrelsen træffe nogle svære beslutninger omkring bemandning og andre økonomiske tiltag af aktiviteter. Pr. 31.12.2014 var der 2478 medlemmer i Adventistkirken, og på det overordnede plan er indtægter og udgifter stabile, på trods af dette må forvaltning de kommende år være opprioriteret på Adventistkirkens dagsorden," således indleder ledelsen sin beretning i årsregnskabet. - Hele årsregnskabet kan læses her.

Årsregnskabet er også lagt ud sammen med de tidligere årsregnskaber som kan læses her.

 BIBELVERS

Joh 15,9
Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.
Find vores kirker og afdelinger