RPSP

Evangelisk bladmission går ind i afgørende fase

20.01.15 - Tekst og foto: Sven Hagen Jensen

Fire menigheder begyndte projektet ' Evangelisk bladmission' i september 2014 med uddeling af 8.600 stk. af det første nummer af bladet Nyt Fokus. I disse dage besøges de samme 8.600 adresser ved døren med det fjerde nummer. Og responsen har været positiv.

Hjørring, Holstebro, Horsens og Tórshavn syvende dags adventistmenigheder er med i et pilotprojekt sponsoreret af Adventistkirken og KEHAP Fonden, hvor man deler bladet Nyt Fokus ud i postkasser i bestemte områder. Bladet handler om kristne værdier, bibelske- og familieemner og en børneside sidst i bladet. Artiklerne er skrevet i et let sprog og med et evangelisk fokus. De første tre numre blev delt ud i efteråret til de samme husstande. Her i januar måned er menighedsmedlemmer ude ved dørene for at høre, hvem der gerne vil fortsætte med at modtage bladet gratis. Responsen har foreløbig været positiv, hvor man i de bedste områder har oplevet at 1 ud af 10 siger ja til fortsat at modtage bladet. Hvor man ikke træffer folk hjemme lægges bladet i postkassen med et brev med en talon og en svarkuvert med porto betalt. Der er planlagt 6-7 numre mere i et oplag svarende til den respons, man får. På sigt er det tanken at invitere interesserede læsere til en bibelstudiekreds.

Ved dørene har besøgerne fået mange gode oplevelser. Langt de fleste er utroligt venlige. Det er ikke ualmindeligt at møde et 'god tur med bladet' også selvom det ikke havde interesse. Der er dem, der hilser en snak om kristendom velkommen. Eller "Mange tak, må jeg virkelig få det gratis". En dame sagde, idet hun modtog bladet, "Det er nogle dejlige artikler, jeg har været glad for at læse de blade, du har lagt i min postkasse." Men ikke uventet er der også mange danskere, der bliver lidt forlegne, når de forstår, at bladet handler om kristne værdier. "Vi er ikke rigtig religiøse her i vores hjem", og så siger de pænt nej tak. En ganske ung mor med en flok børn omkring sig, fik straks lyst til at læse bladet, da hun hørte, at der også var familieartikler med.

Det er et pilotprojekt. Vi vil gerne finde veje til at nå mennesker i Danmark med adventbudskabet. Måske dette er én god fremgangsmåde, som også kan bruges i din menighed senere. – Bed for dette projekt, at der må skabes gode kontakter til en bibelstudiekreds i hver af de fire byer.BIBELVERS

Rom 14,19
Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse.
Find vores kirker og afdelinger