Køge kirkeDe stolte og glade spejdere efter nåleuddelingen. 

Spejdergudstjeneste med nåleuddeling i Viborg

01.07.14 - Tekst Sven Hagen Jensen / Fotos Ingelis Jensen

Kirken var fyldt, da Randers-Viborg trop havde program i Viborg. Gennem året har spejderne kunnet samles i Finderup en gang om måneden for at opleve fællesskabet og dygtiggøre sig i de færdigheder, som er en del af spejderlivet. Den traditionelle kanotur på Nørreå fra Skjern kirke til Ålum blev også gennemført her i forsommeren til glæde og begejstring for alle deltagere. Ikke en spejder var tør, men ingen kanoer tippede rundt. Alt sammen under familierne Dittmers kyndige ledelse og andres velvilliges medvirken.

Sabbattern den 28. juni var så dagen, da forsamlingen i Viborg Adventistkirke kunne glæde sig over en varieret spejdergudstjeneste med fanemarch, sang og guitarspil, fremførelse i tekst og billeder af skabelsesberetningen og den længe ventede nåleuddeling, hvor 8 spejdere fik deres belønning for veludført arbejde. I sin tale til forsamlingen talte Sven Hagen Jensen om Guds gaver gennem skaberværket og frelsen i Jesus Kristus.

Køge kirkeFra den traditionelle kanotur på Nørreå.

I Viborg er det sådan, at ikke alle spejderne kommer fra adventisthjem, og det sås også tydeligt i forsamlingen, hvor mange familier og venner var mødt op for at deltage i højtideligheden. Også nye kandidater til næste spejdersæson, som har nået den rette alder, sad ivrigt og fulgte med i det spændende program. Og selvom det ikke kunne høres højlydt, kunne man aflæse det i ansigts udtrykkene: 'Jeg skal også være spejder næste år!' BIBELVERS

Es 48,18
Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod og din retfærdighed som havets bølger,
Find vores kirker og afdelinger