penge

Årsregnskabet for 2013 er nu tilgængeligt

06.0514 – af Dennis Møller

"Syvende Dags Adventistkirken Danmark har igen haft et spændende år med en lille medlemstilvækst. I første kvartal afholdtes regionale møder, hvor linjerne for missionsarbejdet blev ridset op og status på økonomi blev præsenteret. En ordinær generalforsamling blev afholdt i maj, hvor Henrik Jørgensen tiltrådte næstformandsposten, og økonomichef og formand blev genvalgt," således indleder ledelsen sin beretning i årsregnskabet. - Hele årsregnskabet kan læses her.

Årsregnskabet er også lagt ud sammen med de tidligere årsregnskaber som kan læses her.BIBELVERS

1 Pet 3,7
I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
Find vores kirker og afdelinger