Priscah Jeptoo
Bertil Wiklander har annonceret at han går på pension den 31. juli i år.
Foto Elsie Tjeransen/ADMAS

Formanden for TED går på pension

13.02.14 – af tedNEWS (dm)

Bertil Wiklander, formand for den Trans-Europæiske Division i Syvende Dags Adventistkirken (TED), informerede TED's unionsformænd på et møde den 12. februar 2014 at han vil træde tilbage som formand og gå på pension den 31. juli i år.

Wiklander annoncerede sin beslutning under morgenandagten ved et todages langt ledertræningsprogram for TED's unions formænd. En stor taknemlighed for hans virke fra de ansatte blev udtrykt igennem næstformanden for TED Audrey Andersson.

"Jeg har nydt mit arbejde og de mange personligheder jeg har lært at kende rundt omkring i divisionen, og jeg vil give mine ansvarsområder videre med stor taknemlighed til Gud og mine kollegaer. Jeg vil i høj grad savne det fællesskab og venskab som vi har her på kontoret, og som jeg tror er meget unikt og værdifuldt. Må Gud velsigne jer alle og Guds arbejde i denne del af verdenen," sagde Wiklander.

I en kort udtalelse fortsætter han: "I juli i år vil jeg have tjent divisionen i 19 år og i september vil jeg have nået en alder der er pænt over pensionsalderen. Jeg er Gud taknemlig for de velsignelser jeg har fået, de mange ting jeg har lært og specielt for det fantastiske hold jeg har haft rundt omkring mig her på divisionens hovekontor og i unionerne rundt om i divisionen. Det er godt for mig at jeg kan tilbringe mere tid med min familie, og der er nogle interessante bogprojekter og bibelforskningsopgaver jeg gerne vil tage del i under min tilværelse som pensionist. Jeg har været i kontakt med formanden for Generalkonferencen Ted Wilson og han vil sørge for processen med at vælge min afløser."

Før Wiklander kom til TED, tjente han som rektor på Ekebyholmskolen, og var hhv. formand og næstformand i Sverige.

I forbindelse med Wiklanders annoncering skriver TED i en udtalelse:
"I løbet af de seneste 19 år, har Wiklander fremvist et enestående lederskab. Hans passion, entusiasme og engagement for at gøre Gud kendt i det udfordrende sekulære miljø i mange af TED's medlemslande har inspireret ledere på alle niveauer i kirken. Han besidder den sjældne egenskab at kombinere et skarpt akademisk intellekt med den nødvendige praktiske indsigtsfuldhed der skal til for at blive en succesfuld administrator.

Igennem hans periode hos TED har der været to reguleringer af det geografiske område som TED virker i. Wiklander har sørget for et stabilt lederskab igennem overgangene og hjulpet divisionen til at redefinere dets vision og formål, og holde fokusset på Guds mission.

Det var passende at hans annoncering kom under ledertræningsprogrammet for unionens formænd, eftersom at Wiklander er en fortaler for at ledere skal udvikle sig og tilbyde mennesker muligheden for at afprøve nye idéer.

På nuværende tidspunk er det svært at forestille sig et TED uden Wiklander. Vi ønsker ham og hans familie Guds velsignelse i det de påbegynder en ny fase af deres liv. Vi beder Jer om at I må bede om at Gud vil vejlede Ted Wilson i hans ledelse af processen til at vælge en ny præsident for divisionen," afslutter TED deres udtalelse.BIBELVERS

Rom 8,39
eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Find vores kirker og afdelinger