Adventnyt kommer nu i 3 smagsvarianter

10.02.14 – af Robert Sand

Adventnyt bliver til en familie og kommer nu i flere smagsvarianter, men med forskellige formål. Dette skift giver os hyppigere udgivelser og flere muligheder.

Tilmeld dig de nye tilbud på adventist.dk/abonner.

Tidligere abonnenter på MiM bliver dog automatisk flyttet over til AdventnytOnline.

 

Her er menuen

SabbatOnline

adventnyt3smag1Udkommer hver fredag lige før tidspunktet for solnedgang i Tejn (der er den østligste menighed i den danske Union).
Fokus i SabbatOnline vil ligge på det åndelige. Det kan f.eks. være åndelig inspiration, information om ting der sker på sabbatten, mulige bedeemner, eller hvad de ugentlige redaktører finder på.
SabbatOnline tilbydes kun online på email, men vil være i et printbart format.

AdventnytOnline

Udkommer hver anden uge i ulige uger.
Fokus i AdventnytOnline er informationer. Her vil du finde informationer om kommende begivenheder rundt om i landet, små artikler og reportager, oplysninger fra afdelingerne, mulighed for læserbreve. Den hyppigere frekvens giver både kirken og din menighed mulighed for at fortælle mere om, hvad der sker og en reel mulighed for at kunne have en dialog gennem læserbreve.
AdventnytOnline tilbydes online på email og som abonnement på papir, men vil også være i et printbart format.

Adventnyt

adventnyt3smag3Udkommer som hovedregel i slutningen af hver anden måned.
Fokus i Adventnyt vil være på reportager og emner. Her vil du finde langt de fleste ting fra det Adventnyt, du kender i dag, plus lidt mere. Med flere sider i bladet vil vi kunne gå dybere ind i de emner, vi tager op, og kunne vise flere og større billeder. Adventnyt vil også bringe nogle udvalgte læserbreve fra AdventnytOnline, for at skildre den dialog, der har været siden sidste Adventnyt.
Adventnyt tilbydes online på hjemmesiden og fortsætter som trykt blad som hidtil.

Tilmeld dig nu!

 

Første udsendelse af SabbatOnline sker den 14. februar.
Første udsendelse af AdventnytOnline sker den 12. februar.BIBELVERS

Kol 3,13
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.
Find vores kirker og afdelinger