TOSC medlem Dr. Jo Ann Davidson, assisterende professor ved Andrews University

Stadigt et åbent spørgsmål

03.02.2014 af TM

 

Spørgsmålet om ordination og i særdeleshed kvinders ordination deler stadig vandene i Adventistkirken.

TOSC (Theology of Ordination Study Committee) afsluttede sit fjerde møde i slutningen af januar. Formanden for komitéen, Arthur Stele og leder for kirkens Biblical Research Institute, sagde at "møderne har været meget åbenhjertige og til tider meget ligefremme" så meget at Stele måtte bede deltagerne udvise forsigtighed i deres måde at omtale andres syn på bibelske fortolkningsprincipper.

I fem dage var de 103 medlemmer af TOSC sammen og delte rapporter, synspunkter, indsigt og argumenter. Barry Oliver, formand for South Pacific Division, præsenterede en model for hvordan en mulig beslutning om at ordinere kvinder kunne blive modtaget af medlemmer verden rundt, mens pensionerede dekan ved Andrews University, C. Raymond Holmes, var fortaler for kirkens nuværende holdning.

Den nuværende holdning giver kvinder ret til næsten de samme embeder, dog er fx formandskab i en konference eller union forbeholdt ordinerede personer. Kvinder bliver "kommissioneret" i Adventistkirken, som i al praksis hvad løn og stilling angår er identisk med ordination, men altså uden retten til visse lederstillinger.

Adventistkirkens generalforsamling i Danmark besluttede i maj 2013 at anbefale verdenskirken fuld ligestilling mellem kønnene i alle embeder, men udtrykte samtidig forståelse for at kirken er i en proces med ovenstående studiekomité (TOSC), som afsluttes ved verdenskirkens generalforsamling i San Antonio, Texas, USA i sommeren 2015.

Verdenskirkens 13 divisioner fremlagde på seneste TOSC møde rapporter fra hver deres undersøgelser. Nogle divisioner, så som den transeuropæiske division som Danmark er en del af, har brugt anselig tid på at udforske dette emne og fremlagde en rapport på over 800 sider. Andre divisioner udtrykte en kortfattet opsummering af deres holdning.

Resultatet blev, at fem divisioner støtter kvinders ordination uden forbehold, en division støtter på betingelse af at generalforsamlingen i 2015 vælger det. Seks divisioner ønskede ikke kvinders ordination men udtrykte i nogen grad deres støtte til at andre divisioner skal have lov – igen på betingelse af at der ved generalforsamlingen i 2015 åbnes op for dette. En division sagde blankt nej og en division var ambivalent omkring beslutningen, men ville bakke op om den fælles beslutningen i 2015, men var ikke selv klar til at ordinere kvinder.

Som det ses af ovenstående kan det være en udfordring at være en verdenskirke, når alle skal høres og have indflydelse – men det er netop styrken ved Syvende Dags Adventistkirken, dens verdensomspændende arbejde og mission.

TOSC komiteen mødes igen i juni 2014, hvor den vil formulere sine anbefalinger, som bliver lagt frem for Annual Council i oktober, som er verdens kirkens årlige forretningsmøde med repræsentanter fra hele verden. Ved dette forretningsmøde bliver det besluttet, hvad der skal fremlægges på verdenskirkens generalforsamling i 2015.BIBELVERS

Åb 3,19
Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig!
Find vores kirker og afdelinger