Viborg Adventistkirke

Efterårsstormen lagde træet ned ved Viborg Adventistkirke

29.10.13 - Tekst og foto: Sven Hagen Jensen

Stormen, som raserede store dele af Danmark den 28. oktober, gik heller ikke ubemærket forbi Adventkirken i Viborg. Det smukke store birketræ, som har prydet hjørnegrunden uden for kirken i mange år, faldt med et brag ca. kl. 19.00 om aftenen.

Pedellen hørte drønet og for ud for at se, hvad der var sket. Heldigvis var træet væltet indover grunden uden at volde nævneværdig skade på bygningen. Næste morgen strømmede naboer og forbipasserende til og beklagede det skete. – Tænk, at der skal et væltet træ til for at komme i snak med naboer, som vi ellers ikke kender så meget til! - En dame, som bor overfor, fortalte, at hun altid glædede sig, når hun kom på sin cykel op ad vejen og kunne se træet på afstand. Andre udtrykte, at kirken på hjørnegrunden er en pryd for området.

Det kunne jo være gået rigtig galt. Træets rødder var ødelagte af svamp, fandt vi ud af – og en kyndig skovmand fortalte, at det kunne være væltet når som helst. Det var så stormen fra vest, som ellers havde været rimelig afdæmpet omkring Viborg, der gav det det sidste skub. De mange blade, som endnu ikke var faldet af træet, har utvivlsomt fungeret som et sejl, som vinden kunne få fat i. Men vi undgik den store katastrofe. Menigheden takker Gud for, at træet ikke væltede ud over vejen og fortovet og ramte en forbi kørende bil eller cyklist. Det kunne være gået gruelig galt. Nogle ødelagte tagsten, en forvreden tagrende og en knust standerlampe ved hovedindgangen er da til at overse. Og så lovede naboen at fjerne træet, hvis han måtte få det til sin brændeovn.

 BIBELVERS

1 Joh 5,14
Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os.
Find vores kirker og afdelinger