Kenya

I Kenya giver en retskendelse Adventiststuderende fri på Sabbatten

15.08.13 - af ANN staff (dm)

Kenyas højesteret har i juni måned udstedt en midlertidig kendelse til offentlige skoler, om at fritage Syvende Dags Adventist elever fra at gå i skole på lørdage, den dag som Adventister anerkender som den bibelske sabbat.

Den midlertidige kendelse kommer i en sag der involverer Syvende Dags Adventistkirken i Kenya og undervisningsministeriet, samt 26 skoler som ikke har fulgt den forfatningsmæssige garanti om at man kan praktisere sin religion.

"Vi som ledere af kirken i Kenya er glade og tilfredse med sagens udvikling, nu da lederne af undervisningsinstitutionerne vil respekterer forfatningen og stoppe med at nægte Adventiststuderende offentlige tjenester som regeringen tilbyder alle Kenyanere," siger Samuel Makori, Næstformand for den Kenyanske union. "Vi håber at den endelige dom vil falde ud til vores fordel, fordi de rettigheder vi beder om er dem som er sikret i vores forfatning."

Makori fortæller at kirkens ledere tog sagen til retten i juli 2012, efter massive forsøg på at nå en diplomatisk løsning.

"Vi hyrede Adventist advokater som har arbejdet på sagen med både patriotisme og loyalitet til deres land," siger han.

Makori fortalte til "The Standard newspaper" at flere studerende var blevet suspenderet af de offentlige skoler, fordi de ikke kom til timerne som blev holdt om lørdagen.

Steve Bina, Kommunikationsleder for Syvende Dags Adventistkirkens Øst-Central Afrikanske Division, siger at han håber at denne kendelse vil blive til et eksempel som andre lande vil følge. Bina siger at Adventiststuderende i mange andre lande i divisionen oplever de samme problemer.

 BIBELVERS

1 Tim 1,5
Sigtet med det påbud er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en oprigtig tro.
Find vores kirker og afdelinger