ghansen 420

Ny Unionsformand valgt i Sverige

08.07.13 - af Rainer Refsbäck (dm)

I sidste uge var der generalforsamling i den Svenske Union. Her blev Göran Hansen (billedet) valgt som unionsformand for de næste 4 år.

Göran Hansen er kommet tilbage til Sverige efter at han i mange år blandt andet har arbejdet som Landechef for ADRA. De sidste års tid har han arbejdet som assisterende pastor i Stockholm Adventistkirke, hvor han blandt andet havde ansvar for et evangelisationsprojekt. Han har læst teologi på Newbold og på Ekebyholms seminarium.

Göran Hansen efterfølger Bobby Sjölander, som selv valgte at søge nye udfordringer og bliver nu leder for Evangelisationsafdelingen.  Daniel Hailemariam blev genvalgt som Næstformand og Ronny Hermansson fik ligeledes genvalg som Økonomichef.

I forhold til spørgsmålet om kvindelige præster skal ordineres på lige fod med mandlige præster, et spørgsmål som også var oppe at vende på generalforsamlingen i den Danske Union i maj måned. Så valgte generalforsamlingen at forkaste det oplæg som Unionsbestyrelsen havde fremlagt om at den Svenske Union ville anbefal en ligestilling. I stedet blev det besluttet med stort flertal "at afvente beslutningen fra Generalkonferencen i 2015, inden den Svenske Union udtaler sig og tager standpunkt i forhold til spørgsmålet".BIBELVERS

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Find vores kirker og afdelinger