Fra den store skuffelse til Generalkonference: Syvende Dags Adventistkirken fylder 150 år

20.05.13 - af ANN/Dennis Møller

Den 22. oktober 1844 troede en gruppe kristne, som blev kendt under navnet Milleriter, at Jesus ville komme igen. Da det ikke skete, blev mange Milleriter skuffet og opgav troen på Jesus genkomst, imens andre gik tilbage til Bibelen for at studerede videre.

I løbet af de næste 15 år, mødtes tidligere Milleriter, til en serie bibelkonferencer, og opdagede en række sandheder som var blevet glemt med tiden efter de første kristne. Under disse bibelkonferencer blev de vejledt af en ung dame, Ellen G. White, som blev set som en profet, inspireret af Gud.

Deres tro voksede med tiden. I 1850erne var der ingen Syvende Dags Adventistkirke, kun nogle små grupper som samledes i den nordlige del af USA. Grupperne havde deres tro til fælles, de havde ikke engang et fælles navn, dog var der nogen der identificerede sig med at de tilhørte " the Great Second Advent Movement", imens andre brugte termen "sabbatarian adventist."

150 1
Den anden Syvende Dags Adventistkirke blev stiftet i Battle Creek, Michigan, USA, i 1857. Det var i denne kirke, at kirkens navn blev valgt i 1860 og her man i maj 1863 stiftede Generalkonferencen.

Til sidst, inspireret af Jesus store befaling "gør alle folkeslagene til mine disciple" (Matthæus 28,16), blev de enige om at de blev nød til at blive organiseret, så de mere effektivt og i stor udstrækning kunne udbrede de tre engles budskab (Åb. 14,6-12). Igennem deres Bibelkonferencer havde disse Sabbatarian Adventister kommet frem til at forkyndelsen af Guds ord symboliseres igennem de tre engles budskab. For at blive organiseret samledes delegerede fra hele den nordlige del af USA den 1. oktober 1860, og blev enige om at tage navnet 'Seventh-day Adventist', på dansk Syvende Dags Adventistkirken. Den 20. maj 1863, samledes delegerede fra alle de amerikanske stater med Syvende Dags Adventistmenigheder og dagen efter den 21. maj 1863, blev de enige om at stifte Syvende Dags Adventistkirkens Generalkonference. Dermed var Syvende Dags Adventistkirken en organiserede kirke med fokus på mission og at udbrede det glade budskab om at Jesus har skabt os, levet på jorden og døde for os så han kan frelse os.

afrika-hope

John Byington, blev valgt som den første formand for Generalkonferencen. En post han sad på i to etårige perioder.

150 år senere
"Vores 150 års jubilæum er ikke en tid til fest, dem som stiftede Generalkonferencen i maj 1863, ville helt klart været meget skuffet hvis de var klar over at deres efterfølgere stadigvæk ville være på jorden i 2013. Dette vigtige jubilæum er hellere en tid til refleksion for taknemlighed, og hvor vi kan forny forpligtelsen til at udføre det formål som kirken blev kaldet til fra Gud", lyder det i en udtalelse fra Generalkonferencen i forbindelse med jubilæet.

I Danmark blev den første Syvende Dags Adventistkirke stiftet i Vendsyssel i maj 1878.

Der er i dag 17 millioner Adventister i 209 lande, deraf 2.500 i Danmark.

Generalkonferencen har lavet et jubilæum webside www.adventist.org/150 her findes historie samt ressourcer om de 150 år der er gået.

Ted Wilson, den nuværende formand for Generalkonferencen har lavet en videohilsen i forbindelse med jubilæet, som kan ses her:BIBELVERS

5 Mos 6,6
Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde,
Find vores kirker og afdelinger