Adventistkirkens Annual Council er netop afholdt i Washington, læs her om hvad de besluttede

Af ANN News og Dennis Møller - 19.10.12

Unionsledere fra hele verden har i den sidste uge været samlet i Syvende Dags Adventistkirkens hovedkvarter i Washington. Det årlige forretningsmøde bruges til at verdenskirkens afdelinger aflægger rapporter, og til at vedtage nye regler og retningslinjer for kirken.

annual council_jo

Ted WIlson, Formand for Syvende Dags Adventisternes verdenskirke taler under Annual Council.

I år har nogle af de sager der er blevet diskuteret været følgende:

Medlemstallet i kirken er stigende, undtagen i Europa og Nordamerika
Næstformand i Adventistkirken G.T. Ng aflagde en rapport om kirkens medlemstal. Ng fortalte at 91,5 % af kirkens medlemmer bor udenfor Nordamerika og Europa, men at størstedelen af tiende indbetalingen kommer fra den Nordamerikanske division. Hvis den store vækst i medlemstal fortsætter som hidtil, forudser Ng at om 5 år så vil størstedelen af tienden komme fra den sydlige halvkugle i stedet for den nordlige halvkugle.

Læs hele reportagen kirkens om medlemstal her:
På Adventist News Network (på engelsk)
På adventist.se (på svensk)

Europæisk division får nyt navn
Efter at de europæiske divisioner sidste år afgav nogle territorier i Afrika og Mellemøsten, har den Euro Afrikaske divisions (EUD) navn været misvisende. Men nu har EUD fået nyt navn som er den Intereuropæiske Division.

Læs mere om navneændringen her:
På adventist.se (på svensk)

Annual Council kommer med en erklæring om ordination
Som følge af at tre unioner i løbet af det sidste år, selvstændigt har vedtaget ændringer i reglerne for ordination, som ikke følger verdenskirkens regler. Vedtog Annual Council en fælles erklæring.

Læs mere om baggrunden for erklæringen samt selve erklæringen her:
På Adventist News Network (på engelsk)
På adventist.se (på svensk)

Rapport om evangelisation og mission rundt om i verdenen
Det var succes historierne der var i fokus når der blev rapporteret om missionsprojekter rundt om i verdenen. Lige fra Oleg, en dreng der går i 1. klasse, der brugte hele hans opsparing og købte bogen 'Mod en bedre fremtid' og gav den til sin klasselærer, til New Jersey's 1.2 millioner dollars kampagne der har resulteret i 86 kirkeplantninger.

Læs alle missions historierne her:
På Adventist News Network (på engelsk)

Læs alle rapporter og historier fra Annul Council på news.adventist.org og
klik her for at se billederne fra Annual Council.BIBELVERS

Hebr 13,8
Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.
Find vores kirker og afdelinger