Adventistkirkens Annual Council er netop afholdt i Washington, læs her om hvad de besluttede

Af ANN News og Dennis Møller - 19.10.12

Unionsledere fra hele verden har i den sidste uge været samlet i Syvende Dags Adventistkirkens hovedkvarter i Washington. Det årlige forretningsmøde bruges til at verdenskirkens afdelinger aflægger rapporter, og til at vedtage nye regler og retningslinjer for kirken.

annual council_jo

Ted WIlson, Formand for Syvende Dags Adventisternes verdenskirke taler under Annual Council.

I år har nogle af de sager der er blevet diskuteret været følgende:

Medlemstallet i kirken er stigende, undtagen i Europa og Nordamerika
Næstformand i Adventistkirken G.T. Ng aflagde en rapport om kirkens medlemstal. Ng fortalte at 91,5 % af kirkens medlemmer bor udenfor Nordamerika og Europa, men at størstedelen af tiende indbetalingen kommer fra den Nordamerikanske division. Hvis den store vækst i medlemstal fortsætter som hidtil, forudser Ng at om 5 år så vil størstedelen af tienden komme fra den sydlige halvkugle i stedet for den nordlige halvkugle.

Læs hele reportagen kirkens om medlemstal her:
På Adventist News Network (på engelsk)
På adventist.se (på svensk)

Europæisk division får nyt navn
Efter at de europæiske divisioner sidste år afgav nogle territorier i Afrika og Mellemøsten, har den Euro Afrikaske divisions (EUD) navn været misvisende. Men nu har EUD fået nyt navn som er den Intereuropæiske Division.

Læs mere om navneændringen her:
På adventist.se (på svensk)

Annual Council kommer med en erklæring om ordination
Som følge af at tre unioner i løbet af det sidste år, selvstændigt har vedtaget ændringer i reglerne for ordination, som ikke følger verdenskirkens regler. Vedtog Annual Council en fælles erklæring.

Læs mere om baggrunden for erklæringen samt selve erklæringen her:
På Adventist News Network (på engelsk)
På adventist.se (på svensk)

Rapport om evangelisation og mission rundt om i verdenen
Det var succes historierne der var i fokus når der blev rapporteret om missionsprojekter rundt om i verdenen. Lige fra Oleg, en dreng der går i 1. klasse, der brugte hele hans opsparing og købte bogen 'Mod en bedre fremtid' og gav den til sin klasselærer, til New Jersey's 1.2 millioner dollars kampagne der har resulteret i 86 kirkeplantninger.

Læs alle missions historierne her:
På Adventist News Network (på engelsk)

Læs alle rapporter og historier fra Annul Council på news.adventist.org og
klik her for at se billederne fra Annual Council.BIBELVERS

Matt 24,44
Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.
Find vores kirker og afdelinger