Støtte til kvindelige præster

 TED YEM women discussion

Kilde: ted.adventist.org Billede: Branislav Mirilov, leder af kirken på Cypern

Medlemmer af The Trans-European Division Executive Committee stemte den 22. november i år om et fire-punkts dokument, der sigter mod at støtte kvinder, der tjener som præster.

Afstemningen kom som et resultat af den omfattende diskussion under TED-afslutningsmøderne den 21.-25. november i Bečići, Montenegro. Det sigter mod at håndtere problemer, globalt og lokalt, der kan øge muligheden for, at kvinder arbejder effektivt i en kirkelig position.

Den første henstilling er en anmodning til Generalkonferencen om, at de skal afgive en officiel erklæring om kvinders præstegerning.

Yderligere henvendelser afgives bla. til GC Church Manual Committee. Den ene er at overveje sproget i manualen, relateret til beskrivelsen af ​​forstandere, sådan at "forstander" fremadrettet både relaterer sig til mænd og kvinder. Derudover en anmodning til The Church Manual Committee om at indsætte en bestemmelse, der muliggør brugen af andre pastorale godkendelser, under forudsætning af at de vil blive ratificeret på den næste Generalkonference, hvor kirkens manual også kan opdateres.

 Læs mere herBIBELVERS

Ef 2,8
For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.
Find vores kirker og afdelinger