Annual Council, søndag

af: Thomas Müller

Det meget omtalte dokument Generalkonferencen på forhånd havde fremlagt, som beskriver en tre-trins model til hvordan man skal behandle Unioner, der afviger af Generalkonferencens retningslinjer og vedtagelser, blev diskuteret søndag eftermiddag ved Generalkonferencens bestyrelse, Annual Council, i Battle Creek.

annual council delegates vote to adopt compliance document

 

Efter tre timers intens debat, hvor hver delegerede kun fik 2 minutter, nåede vi sidst på dagen til afstemningen. Et stort flertal af indlæggene talte imod dokumentet, udtrykte dybe bekymringer og analyserede farerne ved at straffe Unioner, som skitseret i forslaget.  (https://news.adventist.org/fileadmin/news.adventist.org/files/news/documents/113G-Practice-of-GCSession-GCEXCOM.pdf)

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den Danske Union støtter og står bag kirkens retningslinjer (Working Policy) og ser både nytten og nødvendigheden i at have fælles retningslinjer, der definerer hvordan vi arbejder sammen. Men omtalte dokument indeholder elementer, hvor kontrollen og magten flyttes opadtil i systemet og går fundamentalt imod de værdier, som Syvende Dags Adventistkirken bygger på, og er med til at styrke en hierarkisk struktur, der er usund.

Dokumentet kommer som tredje forsøg på at indføre konsekvenser til de Unioner, der ikke følger retningslinjerne. I første forsøg til Annual Council i 2016 overvejede man muligheden for at udelukke Unioner af fællesskabet. I andet forsøg i 2017 skulle unionsledere underskrive en loyalitetserklæring, men disse to løsninger blev stemt ned. Nu i 2018 kommer så en mildere form og konsekvensen implementeres i tre trin: først en advarsel, dernæst en reprimande og til sidst fratagelse af tale og stemmeret for Unionsformanden ved Annual Council.

Dette blev stemt igennem i søndags med stemmerne 185 for og 124 imod.

Lad mig skynde mig at sige, at dette kommer ikke i første omgang til at berøre Danmark. Den Danske Union følger retningslinjerne og er ikke under mistanke. (Den Danske Union indsætter alle sine nye medarbejdere som præster uanset køn og registrerer dem i kirkens system som kommissionerede prædikanter indtil andre muligheder åbner sig.)

Beslutningen bekymrer mig af to årsager. For det første løser det ikke den bagvedliggende uenighed om at behandle kvindelige præster lige med deres mandlige kolleger. For det andet vil dette opleves som endnu et slag i ansigtet på vores kvindelige præster.

Tiden er kommet til, at vi vender vores fokus mod vores kald, nemlig at udleve missionsbefalingen. Vi skal vise Verden hvordan kvindelige og mandlige præster fredeligt sameksisterer, supplerer og styrker hinandens tjeneste. Tiden er kommet til, at vi viser omverdenen hvad der sker når Helligånden udruster kvinder og mænd. Vi skal tilbage og koncentrere os om vores primære opgave og lade kirkepolitikken træde lidt i baggrunden.

Kirkepolitikken er vigtig, men vores mission endnu vigtigere, og det vil være en sejr for vores modstander, hvis vi lader denne debat distrahere os fra vores kald. Det bedste vi kan gøre er at vise vejen frem ved selv at udleve det kald Helligånden har lagt i vores hjerte. Så må vi overlade kirkepolitikken til vores ledere (som ikke giver op og vil forfølge sagen videre).

Selvom jeg ved, at mange er frustrerede og skuffede over at tilhøre en kirke, der i øjeblikket træffer nogle forkerte valg, så må vi (igen) udvise tålmodighed og tillid til at Kirken er i Guds hånd og han skal nok lede os igennem dette. Vejen igennem kan sagtens være smertefuld og gå ad omveje, men Gud skal nok til sidst føre os til målet. Lige nu må vi stå sammen og vise ”den bedre vej”.BIBELVERS

Joh 15,9
Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.
Find vores kirker og afdelinger