2018 05 AdventnytAdventnyt nr 5 i 2018 er nu udkommet.

Hold øje med postkassen eller læs det her.

Bedeugelæsningerne er også klar til bedeugenBIBELVERS

Åb 22,12
Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.
Find vores kirker og afdelinger