Adventnyt nr 4 i 2018 er nu udkommet. Hold øje med postkassen eller læs det her.BIBELVERS

Sl 37,39
Retfærdiges frelse kommer fra Herren, han er deres værn, når nøden kommer.
Find vores kirker og afdelinger