Kirken revurderer investeringer i våbenindustrien

Aksjekurve fullarticle

Kilde: www.adventist.no

Fredag den 6. april publicerede Adventistkirkens Verdensforbund (Generalkonferencen) en pressemeddelelse (her gengivet i uddrag):

Ledelsen for General Conference Corporation justerer investeringspraksis.

Generalkonferencen for Syvendedags Adventistkirken har bekræftet sin langvarige forpligtigelse til at investere i tråd med kirkens etiske værdier og forvaltningsforpligtigelser.

Komiteen for investeringsforvaltning søger at "investere disse midler på en måde, som er professonel, tillidsvækkende, forsigtig og konsistent, i en meget varieret investeringsportefølje". 

Ledelsen har justeret praksis for, hvordan investeringer skal ske fremtidigt.

"Vi bekræfter vor nuværende restriktion for investeringer i selskaber involveret i eller med virksomhed i følgende brancher: Alkohol, tobak, pengespil, pornografi, kødprodukter og koffeinholdige drikke. Vi instruerer Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning i at sikre, at alle investeringer som ekskluderes, er i tråd med brugen af produkter og tjenester, som harmonerer med vor foreskrevne standard for praksis, og i harmoni med syvendedagsadventisters værdier og det praktiske liv som syvendedagsadventist."

Dertil vedtog ledelsen, at "i harmoni med vor langvarige holdning som ikke-stridende, instruerer vi Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning til at gennemgå alle nuværende og fremtidige investeringer, for at udelukke selskaber, som primært eller substansielt får sine indtægter fra fremstilling eller salg af våben, kampvogne, ammunition eller andre våbensystemer. I tillæg instruerer vi Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning til at undgå investeringer i alle selskaber, som arbejder med fremstilling af klaseammunition, landminer eller kernevåben, og udelukke disse, uanset hvor stor andel af selskabets omsætning eller salg disse produkter repræsenterer."

"Som en åndelig organisation er vi forpligtet til at sikre, at vore finansielle strategier og investeringer stemmer overens med vore værdier og forpligtelser", sagde Tim Aka, assisterende økonomisjef med ansvar for Generalkonferensens investeringer.

Læs mere herBIBELVERS

Matt 7,1
Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.
Find vores kirker og afdelinger