CSR-Prisen 2018 til Solbakken

Solbakken

Billede fra overrækkelsen af CSR-Prisen 2018.
Fra venstre til højre: Tina Blicher Engstrøm (Afd.leder), Birthe (medarb.), Caroline Lundqvist (Centerleder) og Lone Kaad Trolle.
Kilde: Caroline Walle Lundqvist, Centerleder, Plejecentret Solbakken

Det var med stor glæde og taknemlighed at Plejecentret Solbakken modtog CSR-Prisen 2018 af Randers Kommune den 18. april på Solbakken. (CSR står for ”Corporate Social Responsibility” eller på dansk ”Social ansvarlighed”).  Solbakken blev indstillet til prisen i begyndelse af året og fik certifikatet overbragt af virksomhedsrepræsentanter Lone Kaad Trolle og Dan Sonne Hansen.  

Certifikatet er en anerkendelse af Solbakkens samlede indsats og bidrag til at skabe et rummeligt arbejdsmarked i Randers Kommune. 

Certifikatet er et bevis for, at Solbakken tilbyder meningsfulde praktik-, afklarings-, jobtrænings- og jobmuligheder for udsatte borger og ledige på kanten af arbejdsmarkedet. 

Disse kriterier ligger til grund for, at netop Solbakken blev udvalgt: 

  • Solbakken tilbyder løbende praktik-, jobtrænings- og afklaringsmulighed for udsatte borgere
  • Solbakken tilbyder jobmulighed for ledige på kanten af arbejdsmarkedet
  • Solbakken tager et menneskeligt socialt ansvar med jobsigte for den rette.
  • Solbakken har haft eller har mindst 1 fleksjobber ansat
  • Solbakken indgår konkrete aftaler med borgeren og tilrettelægger arbejdstid, jobindhold og skånehensyn individuelt.
  • Solbakken udviser ordentlighed – i forhold til løn, arbejdsvilkår og efter gældende lovgivning etc.
  • Solbakken gør en indsats i forhold til forebyggelse og fastholdelse.

 BIBELVERS

Præd 9,10
Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.
Find vores kirker og afdelinger