Menu

Søg og du skal finde

Telefon og Embedslisten er primært for dig, der har et hverv/embede i din lokale adventistmenighed i Danmark. Denne søgning er lavet som en hjælp til menighedens sekretær og dem, der har brug for at søge efter embedspersoner i menigheden. Du kan søge efter telefonnummer, e-mail eller embeder/funktion. Bemærk at du skal have tilladelse fra unionskontoret for få adgang til informationen. De personer der vises i søgningen, har givet sit skriftlige samtykke. Såfremt du opdager fejl og mangler, bedes du skrive til margit.waern@adventist.dk.