Menu

Søg og du skal finde

Denne funktion er for dig, der har et hverv/embede i din lokale adventistmenighed i Danmark. Bemærk at du skal have tilladelse fra unionskontoret for få adgang til denne del. Såfremt du opdager fejl og mangler, bedes du skrive til margit.waern@adventist.dk.