Menu

RessourcerRessourcer til studiet i Markusevangeliet

Er du underviser eller ordstyrer i en bibelstudieklasse, og har brug for baggrundsviden og inspiration - eller du blot er nysgerrig efter at få en bredere og dybere forståelse af Markusevangeliet, så har du her forskellige muligheder for at få en klarere forståelse af Markusevangeliet baggrund, opbygning, indhold og formål.

Materialet er udviklet af Paul Petersen. Der vil løbende blive lagt yderligere materiale op.

Baggrundsmaterialet er inddelt i tre kataloger nedenfor.


Se webinar med Paul Petersen som introduktion til Markusevangeliet
> Link til Vimeo

Hvis du ønsker at have præsentationen separat, finder du den lige her.
> PowerPoint-præsentation (PDF)

> Hent PDF "Seminarmateriale over evangelierne"
Dette dokument har Paul Birch Petersen udarbejdet og anvendt i forbindelse med et seminar om de fire evangelier.

Spørgsmål og svar – FAQ – til Markusevangeliet
> YouTube: Spørgsmål til Markus
> PDF med spørgsmål og svar (opd. 26/6)