Menu

Ressourcer

Mod en bedre fremtid

Hent en udgave af bogen “Mod en bedre fremtid”, af Ellen G. White

Bogen Mod en bedre fremtid skildrer i store træk den kristne kirkes historie fra apostlenes dage og frem til Jesu genkomst. Den er skrevet af en af Syvende Dags Adventistkirkens stiftere, Ellen White, og er en af hendes væsentligste bøger. Mod en bedre fremtid skal ikke læses som en historisk fagbog, men en bog, der tolker verdens begivenheder som en åndelig kamp mellem godt og ondt.

Bogen, som tidligere er udgivet i Danmark under titlerne Den store strid og Konfrontation, blev skrevet i 1888 og revideret i 1911. Den læner sig op af et par af de kirkehistoriske bøger, som forfatteren havde i sit bibliotek – ikke mindst den schweiziske reformationshistoriker Jean-Henri Merle d’Aubigné, hvis bøger om reformationen var udgivet i store oplag i 1800-tallet, og som Ellen White varmt anbefalede alle at læse gennem de lange vinteraftener.

Retorikken kan for den nutidige læser opfattes som meget skarp, men den svarer til det, der var den dominerende narrativ i det protestantiske Amerika i slutningen af 1800-tallet, hvor man dels havde det første vatikankoncil (1869-70) i frisk erindring og dels oplevede en massiv katolsk indvandring fra Irland, Polen og Sydeuropa. Første vatikankoncil havde truffet beslutninger, der øgede den protestantiske skepsis til pavedømmet – det gælder ikke mindst dogmet om pavens ufejlbarlighed, når han udtaler sig ex cathedra. Den massive indvandring fra katolske lande forstærkede de anti-katolske følelser i befolkningen, ikke kun af religiøse årsager, men også fordi disse indvandrere var villige til at arbejde for meget lave lønninger, og dermed lagde et pres på levestandarden for de primært protestantiske amerikanere, der var født og opvokset i USA.

Denne bogs kvalitet består i, at kirkehistoriske begivenheder som fx reformationen ses i et større perspektiv – det hæves op på et højere niveau og beskriver den kosmiske konflikt mellem Gud og Satan. Reformationen af kristendommen standsede ikke ved Luther, og den er lige så nødvendig i dag som dengang.

Hent bogen gratis som pdf her

Foretrækker du en fysisk bog, kan du gratis bestille den her.