Menu

RessourcerHent bibelstudium

Her på siden kan du hente det materiale, som vi studerer hver uge. Materialet er udarbejdet og tilrettelagt i USA, og oversættes derefter til dansk. Dog vil forfattere af disse studier komme fra mange steder i verden. Filen du henter er en PDF fil, og denne kan læses på langt de fleste computere og andre enheder.

Der er 2 udgaver du kan hente. Et sæt materiale baseret på den amerikanske oversættelse, og en udgave, der er tilrettelagt fra en tysk udgave. Tema er det samme for begge udgaver.


Evangeliet ifølge Ezra og Nehemias

Ezra og Nehemias var to enestående ledere. De fokuserede på Gud og hans ord og lod sig lede af Helligånden med et dybt ønske om, at Guds folk skulle have fremgang, og at Guds navn skulle opløftes og
forkyndes over hele verden. Deres liv er et mønster på, hvad Gud kan gøre gennem overgivne, trofaste ledere, der er villige til at tjene. På grund af vores syndige natur, vaner og nedarvede karaktertræk kan vi kun erfare ægte og varige forandringer gennem studium af Guds forvandlende Ord og ved Helligåndens hjælp. De troende lever ”ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd“
(Zak 4,6), og ved i tro at tage imod Guds løfter (Hab 2,4). Det fører til et levende åndeligt liv.

Må Gud velsigne os, idet vi studerer hans ord i dette kvartal, inspirere os, røre ved vores hjerter, forvandle vores tankegang og gøre os i stand til hver dag trofast og med iver at følge ham.

Om forfatteren

Jirˇí Moskala, ThD, PhD, er professor i gammeltestamentlig eksegese og teologi samt leder af syvendedags adventisternes teologiske seminarium på Andrews University, hvor han har været ansat siden 1999. Moskala har tidligere arbejdet bl.a. som præst, administrator, lærer og skoleleder i Tjekkiet. Han er medlem af forskellige teologiske foreninger og har forfattet eller redigeret adskillige artikler og bøger både på tjekkisk og engelsk.

Hent hele kvartalet samlet i et hæfte her. (Standard udgave)
Hent hele kvartalet samlet i et hæfte her. (Europæisk udgave)

A

5. oktober
Standard: Historisk baggrund for Ezras Bog

12. oktober
Standard: Nehemias
Europæisk: Nehemias' mission

19. oktober
Standard: Guds kald
Europæisk: Kaldet af Gud

26. oktober
Standard: Modstand
Europæisk: Modstande overvindes

2. november
Standard: Overtrædelse af lovens ånd
Europæisk: Ret og retfærdighed

9. november
Standard: Oplæsningen af Guds Ord
Europæisk: Ordets virkning

16. november
Standard: Vores tilgivende Gud
Europæisk: Skyld og tilgivelse

23. november
Standard: Gud og pagten
Europæisk: Et højtideligt løfte

30. november
Standard: Prøvelser, modgang og lister
Europæisk: Det, der virkelig tæller

7. december
Standard: Tilbedelse af Herren
Europæisk: Giv Gud æren

14. december
Standard: Frafaldne mennesker
Europæisk: Resulut reformgiver

21. december
Standard: At takle dårlige beslutninger
Europæisk: Omvendelse og ny start

28. december
Standard: Ledere i Israel
Europæisk: Forbilledlige ledere