Menu

Hvad vi ønsker du skal opleve

Vi samles hver lørdag til bibelstudium og gudstjeneste. Alle vore kirker er åbne for alle, og du må meget gerne besøge os. Hvis du gør det, vil vi gerne at du oplever et åbent fællesskab, fred i sindet og inspiration til at leve.

 

Et åbent fællesskab

Når du besøger os ønsker vi, at du oplever et åbent og inkluderende fællesskab. Du kan komme og gå uden at tale med nogen, men du kan også stoppe op og høre andres erfaring.

Fred i sindet

Vi er kristne. Så for os er det vigtigste naturligvis Jesus. Men vi rummer langt mere end det. Vi har en særlig tilgang til livet og mener, at frihed og respekt for hinanden hænger sammen med troen og tilliden til Gud.

Inspiration til at leve

Den tro vi bygger vores tilværelse på, gives os mening og et positivt syn på livet. Dette vil vi gerne at du mærker, når du er sammen med os.