Menu

Er du vaccineret?

Blogindlæg er alene et udtryk for skribentens holdning.

Af: Gæsteblogger

06.03.2021

I dag er ordet vaccine på alles læber. Alle lande synes at have fundet løsningen på deres problemer.

Vaccination har hjulpet os af med rigtigt mange sygdomme og forhindret død for mange. Det skal vi være taknemlige for. Men findes der virkelig en vaccine der kan kurere alle vores problemer i livet? Løser denne vaccine virkelig alle vores problemer? Ikke altid som vi ønsker det, men den lover fred i hjertet og evigt liv. Er den dyr i pris? Den koster tro og virkningen stopper hvis ikke anvisningen følges!

I den fysiske verden har vi mange vacciner. Overført til den åndelige verden kan vi spørge: Hvorfor har vi brug for Jesus-vaccinen? Det har vi fordi vi har arvet sygdommen, som kaldes synd og Jesus-vaccinen er den eneste kur mod denne dødelige sygdom!

Hvad er denne Jesus-vaccine? Her står der ikke Covid-19 på etiketten, men “evangeliet” der giver fred i livets “storme” og fred med Gud og evigt liv. Jesus siger det sådan. “Hvorfor er i så bange ? sagde Jesus. I har ikke megen tro! Så rejste han sig og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev der helt stille”. Matt.8,26  “Vi blev altså accepteret af Gud, da vi kom til at tro på Jesus Kristus, Vores Herre. Derfor er vi nu forsonet med Gud og har fået fred i hjertet”. Rom.4,1 “Jeg er opstandelsen og livet. De der tror på mig skal leve selv om de dør”.Joh.11,25.
“Jeg er vejen og Sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig”.  Joh.14,6. “Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham ikke skal gå fortabt, men få det evige liv”. Joh.3:16.

Hvad er konsekvensen for dem der ikke ønsker Jesus-vaccinen ? Jesus brugte ofte ordet helvede. Helvede beskrives som ensomt, ulykkeligt og mørkt. Helvede er ikke et sted, men en evig adskillelse fra den livgivende Gud. Skal vi advare vores næste i kærlighed, om hvad konsekvenserne er ved ikke at tage imod Jesus-vaccinen? Advarede Jesus ikke folk om hvad konsekvensen var ved ikke at følge ham? Advarede Jonas ikke Ninive? Advarede disciplene ikke jøderne og Paulus de øvrige i Asien, Afrika og Europa?

Jesus vaccinen er vores redningsbåd på et oprørt hav hvor menneskeheden er ved at drukne! “En tid til at fødes, og tid til at dø”. Præd.3,2 “De må leve med en frygtelig forventning om Guds dom og den flammende ild, som vil fortære alle der sætter sig op imod Gud”. Hebr.9,27. “Derfor kommer straffen over Jer. Gør dig klar til at møde din Gud”.  Amos 4,12.

Er vi klar til at dø? Hvad er prisen for denne Jesus-vaccinen? Der er kun en eneste handling du kan gøre for at modtage denne vaccine: Tro. Hvad er så denne tro? Det er ikke en følelse, men en handling. Gud gjorde noget for os ved at sende sin søn til at dø på korset for vores skyld, fordi han elsker os. “Ved Guds nåde er i frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os”. Ef.8,10. “Så sagde Jesus til dem, som fulgte ham: De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet. De der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv”. Matt. 61,24-25. “Hvad får du ud af at have en tro, som du ikke giver udtryk for i handling ? Den slags tro giver dig ikke adgang til det evige liv”. Jakob 2,14

Hvordan ved vi så at vi har modtaget Jesus-vaccinen ?

“I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med ? Det kan ikke bruges til noget, men bliver smidt ud, og folk træder det ned. I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal i lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og give jeres Far i Himlen ære”. Matt.5, 13-16.

Hvad er så anvisningen for denne evige vaccine? “Jesus svarede: Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit Hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker. Der er også et andet bud, som udtrykker det samme: Du skal elske din næste, som dig selv”. Matt. 22,37-39.

Hvordan kan du modtage denne vaccine her i dag ? Ved i oprigtighed bede følgende bøn:

Gud, jeg ved at jeg som menneske er en synder og jeg beder om din tilgivelse og accept. Jeg tror at Jesus døde og opstod for min frelse. Jeg vil ændre kurs i livet. Jeg inviterer dig ind i mit hjerte og mit liv. Jeg vil stole på dig og følge dig, som min Herre og Frelser. AMEN.

Af  Flemming Nielsen