Menu

Den rigtige bibellæsning!

Blogindlæg er alene et udtryk for skribentens holdning.

Af: Lehnart Falk

12.10.2020

”Hvis teksten ikke gør dig glad, så læser du højst sandsynligt teksten forkert.”

Bibelstudiet for 9.maj 2020, fremsatte en spændende tanke, som jeg satte stor pris på. Studiet, der findes her, fokuserer på nødvendigheden af at tolke bibelteksterne, for at de giver menig. Selv om Helligånden vejleder os i læsningen, så vil vi altid forstå dem ud fra vores referenceramme, kultur og baggrund. Tolkningen går selvfølgelig ud på at finde de værdier og meninger, der ligger i teksterne, som den blev overgivet oprindelig.

På et tidspunkt spørges panelet om, hvad der så den rigtige tolkning? Ironisk lyder svaret, ’Det er min tolkning, der er den rigtige tolkning!’ Der findes selvfølgelig en række tolkningsmæssige principper (hermeneutiske principper) vi bør følge, men panelet peger på et for mig nyt princip.

Princippet er: ”Hvis teksten ikke gør dig glad, så læser du højst sandsynligt teksten forkert.” Selv når vi rammes af en følelse af skyld og uværdighed, bør vi glæde os. Tanken kommer fra Nehemias 8:5-12, hvor vi møder hjemvendte efterkommere af forfædrene, der var ført i fangenskab til Babylon. De rammes af en følelse af uværdighed og gråd, når de forstår, hvor langt de er fra Guds ideal. Naturligt nok begynder de at græde. Men lederne af folket, de skriftlærde, Nehemias og Ezra, siger til dem: ’I skal ikke græde. I skal feste og glæde jer, for glæde i Herren er jeres styrke.’

Glæd dig over, at der altid er tilgivelse, og at enhver påvirkning fra Gud vil være glædelig. Derfor ”glæd dig i Herren.” – Også over uventede nye opdagelser i bibelen, der kan være ubehagelige.