Menu

Må jeg få lov?

Af: Joan Kristensen

29.01.2019

Jesus fortæller en smuk historie om håb og kærlighed. Figentræet der står i en vingård.

Jeg har netop genlæst historien Jesus fortæller om Figentræet der står i en vingård. Det er en smuk historie om håb og kærlighed! Det er det lille ord ” Måske” i vers 9 der gør forskellen! Forfatter og præst, Tomas Sjødin, skriver, at det lille ord ’måske’ kan virke tvivlende, bekymret, men det er egentlig lige så meget et håbefuldt ord.

I historien kommer ejeren af vingården og klager til sin gartner: ”Hug det figentræ om! Det har ikke givet frugt i 3 år, og står bare der til ingen nytte.” Men, gartneren tøver og taler træets sag: ”Giv mig lige et år mere med det træ! Så vil jeg grave omkring det, vande og gøde det godt, og så..måske.. vil det bære frugt! Hvis ikke kan du hugge det om!” Gartneren ser mulighederne, givet kærlighedens og omsorgens næring!

Hvor ofte hvisker den Onde, ham djævelen, os i øret: ” Du duer ikke, du bærer ikke frugt! Du er ingen nytte til! ” Og man føler sig som en tør kvist, uden liv, saft og kraft. Men, så tager Gartner Jesus ordet og siger: ” Må jeg få lov! Jeg ser, at omstændighedernes jord omkring dig har været ret tør i længere tid! Du har stået ret alene! Men, hvis du vil give mig lov, give lidt mere plads til mig i dit liv, så vil jeg give dig ekstra næring og vand, og så måske.. kan-det-ske, at noget helt nyt og godt vokser frem, og du vil bære de frugter du er bestemt til at bære! Hvad siger du?