Begivenheder fra 14 Juli 2018

Ingen begivenheder


BIBELVERS

Ef 6,18
Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige
Find vores kirker og afdelinger