Menu

Der er bibelsamtale i alle adventistkirker hver lørdag. Herunder finder du materiale som benyttes sammen med en del andre ressourcer som supplement til bibelstudier. God læselyst!

Bibelstudier

Kampen, vi alle kan mærke

Den bibelske fortælling omhandler den store konflikt mellem mørke og lys,
det onde og det gode, Satans kræfter og Guds magt. Men med den pris Gud
har betalt for os, vil han absolut ikke lade os forsvinde i mørkets dyb. Guds
kærlighed til mig, og det lys, han omgiver sig med, kan i mit liv sejre over
frygt og usikkerhed. Kærlighed og lys besejrer mørket, indtil Jesus kommer.

Læs mere

Bibelens salmebog

Lad salmerne styrke dig på din livsrejse, hvor du møder Gud hver dag,
hjerte til hjerte, indtil den dag, hvor vi ser Jesus Kristus ansigt til ansigt.

Læs mere

4. Kvartal, 2023

Studiematerialet i dette kvartal har til hensigt at rette vores opmærksomhed mod aktivitet for at fremme evangeliet. I hele bibelen, ser vi at Gud er i aktivitet for sit skaberværk. Både mennesker, dyr og verdens tilstand synes at være en del af Guds omsorg. Dette er dog ikke noget som kun Gud er optaget af, han har nemlig inviteret os alle til at tage del i dette arbejde.
Læs mere

3. Kvartal, 2023

Håb, mod og opmuntring i Efeserbrevet

I Efeserbrevet forsøger Paulus at give de troende mod, håb og opmuntring til, hvordan troens liv kan leves i en verden uden fokus på det himmelske.

Søg online for mere

Søg i en online bibel på ”Efesos“ og få overblik over omfanget og hvad der omtales.

Søg i Wikipedia eller bibelkommentarer for at få baggrundsviden for samtalen.

Læs mere

2. Kvartal 2023

Tre vigtige budskaber

Åbenbaringens Bog bliver mere og mere aktuel. Vi er ofte bundet af forklaringer, vi har hørt i mange år, som kan begrænse vores iver efter selv at læse og forstå budskabet. Der er mange centrale temaer, mange engle, dyr, katastrofer og storslåede billeder af kampen mellem det gode og onde. Men centralt i alt dette er Jesus som offerlam og sejrherre. Den eneste som er fundet værdig til at afslutte jordens historie. I midten af bogen finder vi beskrivelsen af tre engle med vigtige budskaber til verden. Som mennesker fokuserer vi ofte på katastrofer, frygt, dom og ødelæggelse. Men de tre engles budskaber er ved nærmere eftersyn det positive budskab om Jesus som verdens frelser og genopretter af det tabte paradis. Enhver troende kristen vil i den sidste tid blive udfordret til at bringe dette evangelium til mennesker sammen med den bibelske fortælling om Jesu sejr og hans genkomst. Her er der ikke tale om ”jøde eller græker“, men om den personlige tro og tillid til Jesus som beskytter og klippe. ”Jeg er med jer indtil verdens ende“, er det gennemgående tema i Åbenbaringens Bog. Derfor kan vi gå fremtiden i møde med håb og glæde – selv i de vanskelige tider, der er forudsagt. Det er disse store temaer vi skal se nærmere på i dette kvartals studier.

Hent standardudgaven som pdf her.

Sådan bruger du disse studier