Menu

Bibelstudier

04
nov
2023

5. Når selvværd kommer i vejen

Studietekster

Hent studie 5 som pdf

2 Mos 4,10-17

Jonas 1

Matt 25,14-30

Oversigt

Vores vej gennem livet præges af den opvækst, vi har haft. Nogle af os er langt fremme i skoene, mens andre har det bedst i det skjulte. Mit selvværd og min selvtillid farver min sociale adfærd, og mange oplever at deres selvværd eller selvtillid kommer i vejen for at opnå det, de egentlig ønsker. Hvordan navigerer jeg sammen med dem, som synes at have et helt andet selvværd end mig, uanset om det er til den ene eller den anden side? Hvordan kan denne forskel bruges til noget positivt, og hvad kan vi lære af hinanden? Hvordan kan vi bedst hjælpe dem, som har potentiale, men ikke selv mener, de kan klare opgaven? Hvordan arbejdede Jesus med de mennesker, som havde dårligt selvværd, og med dem, som havde for høje tanker om sig selv?

Når jeg føler mig presset af en gruppe eller organisation

Der kan være mange årsager til, at man ikke føler sig som en del af gruppen, både i en menighed og i samfundet generelt. Nogle mennesker har social angst, nogle trives ikke sammen med en gruppe, nogle orker bare ikke alt det gruppen planlægger, og nogle er uenige i gruppens mål eller fremgangsmåde. Hvordan oplever jeg menigheden, når der hele tiden besluttes at gøre fælles ting, jeg ikke har det godt med? Skal jeg have skyldfølelse over ikke at deltage i alt, hvad der foregår? Hvorfor (ikke)? Hvorfor føler jeg, at jeg ikke er med i inderkredsen eller en trofast sjæl, hvis jeg takker nej til fælles initiativer? Er mine undskyldninger reelle, eller er de et udslag af manglende selvværd eller et behov for opmærksomhed? Hvad motiverer mig mest til at gøre noget for andre, hvad enten det er alene eller sammen med en gruppe?

Behøver jeg at være med til alt?

Gik alle disciplene ud i samlet flok? Hvordan inddelte Jesus sin elevgruppe i sine missionsprojekter? Hvilke fordele er der ved at arbejde alene og ved at arbejde sammen i en gruppe? Er det nok bare at være et vidne og et lys i min hverdag, eller skal jeg absolut stå i gågaden og dele brochurer ud? Behøver jeg at være med til alle gruppeaktiviteter for at være en aktiv kristen? Tjener jeg en Gud, hvor jeg måles på mit aktivitetsniveau? Giver det overhovedet mening at tale om at gøre ”nok“? Hvornår har nogen f.eks. fået nok kærlighed?ellem mennesker?

Kommentarer til studieteksterne

2 Mos 4,10-17 | Hvem er jeg, når Gud kalder?

Samtalen mellem Gud og Moses ved den brændende busk er vidunderlig og fornøjelig på så mange niveauer. Er det godt eller skidt, at Moses tøver? Ville en mellemvej have været ok? Ville det have været troværdigt, hvis det første svar havde været: ”Fedt, det her har jeg ventet på. Jeg rejser med det samme!“? Hvad er forbindelsen mellem ”Hvem er jeg“ og ”Hvem er du?“ Gud: GÅ NU! Jeg sender dig. Moses: Hvem er jeg? Gud: Det er irrelevant, for jeg vil være med dig. Moses: Hvad så, hvis de spørger, hvem du er? Gud: Så giver du dem dette svar. GÅ NU! De vil lytte til dig! Moses: Men hvad nu, hvis de ikke lytter til mig? Gud: Her er tre mirakler. Moses: Ok, men jeg har svært ved at formulere mig! Gud: Jeg skabte dig sådan her, og jeg kaldte dig. GÅ NU! Jeg vil også være med din mund! Moses: Nej, tak. Send en anden. Så blev Herren voldsomt vred på Moses. Jon 1 | Når du ikke kan lide Guds kald Jonas’ Bog vender alt på hovedet for at få os til at tænke. Jonas er den eneste profet i Det Gamle Testamente, der bliver kaldet til at rejse til et andet land for at overbringe Guds budskab. Og han vil hellere dø end at gøre, hvad Gud siger. Men både på båden og senere i Nineve lykkes det ham – mod sin egen vilje – at omvende alle til sit budskab. Bogen slutter med, at hans succes gør ham så deprimeret, at han ønsker at dø!

Matt 25,14-30 | Udvikle eller bevare?

Gud havde givet folket både loven og templet – og nu kom han selv med tilgivelse, nåde og et nyt kald. Hvordan havde folket håndteret strømmene af nåde fra himlen? Hvordan reagerede de nu, hvor nåden igen strømmede fra Gud gennem Jesus? Accepterede de kaldet og missionen? Levede de i et lykkeligt og aktivt forhold mellem at give og tage … eller reagerede de med frygt og modstand over for Guds overstrømmende gaver? Denne lignelse handlede sandsynligvis ikke om dommen tusinder af år ude i fremtiden, men om den dom, de nu fældede over sig selv i deres reaktion på Guds nåde gennem Jesus! De, der begravede deres talent, var dem, der af frygt for ikke at være loyale nok, hellere ville bevare (begrave) end udvikle (handle).

Eftertanke

Har du nogensinde tænkt, at Gud må have taget fejl, når du har følt dig kaldet til noget? Hvornår føler du dig utilstrækkelig? Er det meningen, at vi skal føle os tilstrækkelige? Hvad tror du, var Guds bedste argument over for Moses? Har du nogensinde været bitter over et kald? Har du nogensinde tænkt på andre som nogle, der ikke fortjener Guds gunst? Kan du genkende spændingen mellem loyalitet over for fortiden og opfordringen til at lade Guds rigdom og nåde videreudvikle den tro, han har betroet os?

Refleksjonsspørsmål

Baggrund for teksten
• Hvad er en af de vigtigste tanker, du tager med dig, i det du har læst?
• Hvilken
hensigt tror du, forfatteren havde med at skrive det?
• Hvem skrev forfatteren til?
Hvem havde forfatteren i tanke?
• Hvad er den
historiske sammenhæng?
• Hvorfor blev teksten taget med i
Bibelen?


Reaktioner på teksten
• Hvilken stemning giver teksten dig (trist, inspireret, glad…)?
• Hvilke
uenigheder kunne man forestille sig hos forskellige læsere?
• Hvad synes du er vanskeligt eller
problematisk i det, du har læst?
• Hvilke ord og udtryk
husker du umiddelbart bedst fra teksten?
• Hvilke vers, ord eller udtryk ville du
understrege?


Hvad kan jeg bruge det til?
• Er er noget, der er vigtigt at fortælle andre, af det du har læst?
• Hvad er mest historisk information, og hvad er
universelle principper?
• Hvis du skulle lave et “
trospunkt” ud af teksten, hvad ville det så være?
• Hvad
fortæller det, du har læst, om, hvem Gud er, og hvad han ønsker?
• Hvilket
budskab tror du dette kan have for dem, der ikke er troende?