Menu

Bibelstudier

11
nov
2023

6. Motiveret eller træt?

Studietekster

Hent studie 6 som pdf

Luk 24

Oversigt

Politikere, organisationer eller selskaber står på torvet for at promovere deres budskab eller for at hverve kunder. Enkelte gange fanger deres budskab os, men ofte haster vi bare videre med en afvisende håndbevægelse. Hvad skal der til, for at vi som kristne kan være motiverede til at møde mennesker og fortælle dem om Kristus? Har vi tabt vores motivation for at udbrede troens budskab? Er det udansk at stå på torvet og promovere et budskab?

Hvordan gør vi evangeliet interessant for den almindelige dansker? Hvordan finder vi motivationen til at fortælle andre om Jesus? Kommer motivation, når vi aktivt deler vores tro med andre? Er troen en privatsag i Danmark?

Hvis du indenfor det sidste år har deltaget i ”gademission“, hvilket materiale delte du ud? Handlede budskabet om kirken, om endetiden, om sundhed eller noget andet?

Hvorfor er jeg en troende kristen?

I vores kultur er der næsten ingen synlig forskel på en troende kristen og en ikke-troende person. Begge kan leve et godt liv med høj moral og etik. Begge kan leve efter deres livssyn bag privatlivets mur. For de første kristne kunne troen på Kristus være både revolutionerende og farlig. At Jesus var Messias var for jøderne en anstødssten, og for mange andre var det utænkeligt, at denne person var opstået fra de døde og var en Gud, som var kærlig og nærværende. Troen på Kristus har med det indre liv at gøre, men kommer også til syne i det ydre. I en tid, hvor alle vælger det, som passer bedst ind i deres liv, er det ikke altid så spændende eller fristende at tro på Jesus. Derfor kan det være svært at formidle troen til mennesker i dag som ”det eneste rigtige“. Hvilken rolle spiller Helligånden i vores lyst til at fortælle andre om Jesus?

Skal vi vente på en speciel kraft, inden vi vidner om Jesus? Er der mindre behov for at tro på Gud, når krig og nød og vanskelige tider er langt væk fra os? Hvilken betydning har mit eget forhold til Gud for min lyst til at dele vores tro og personlige erfaringer med andre? Mangler jeg begejstring eller tro i mit liv, før jeg kan dele min tro med andre? Hvad synes du er nemmest: at ”advare“ andre eller at fortælle om ”Guds kærlighed“? Hvorfor? Skal vi absolut fortælle andre om troen, når de ikke spørger om den?

Kommentarer til studieteksterne

Luk 24,1-12 | Entusiasme for Evangeliet

Englene ved graven: ”Husk, hvordan han talte til jer, mens han stadig var i Galilæa … Så huskede de hans ord“. Jesus havde talt til kvinderne i Galilæa. De var også hans disciple, modtagere af hans undervisning, lærlinge, der havde lært og nu huskede. Og nu var de de første missionærer for det mest banebrydende budskab i verdenshistorien, som ikke bare skulle fortælle, at graven var tom, men som også ville fortolke Jesu ord til apostlene: ”Det var Maria Magdalene, Johanna og Maria, Jakobs mor, sammen med de andre kvinder, der fortalte dette til apostlene“ (vers 10). Og mændene, som de rollemodeller, de skulle blive, ”troede dem ikke.“

Luk 24,13-35 | Emmaus

Efter at have fastslået, at kvinderne også var disciple, er det blevet foreslået, at de to disciple på vejen kan have været hr. og fru Kleofas (vers 18). Men det er spekulation. Læg mærke til, hvad de har forstået og ikke forstået: ”Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel!“ Det gamle håb om national genoprettelse var stadig det dominerende – selv efter flere år med Jesus. ”Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever.“ Kvindernes ord var på det tidspunkt det eneste håb, de havde. Læg også mærke til, at profetierne om Messias havde brug for denne oplevelse for at blive forstået. Det er også et tema i Apostlenes Gerninger. Først oplever de Helligåndens virke – derefter opdager de, hvad de gamle bibelske tekster virkelig betød. På den måde bliver skrifterne åbnet for dem (vers 32).

Luk 24,36-43 | Opstandelsens krop

Møderne med Jesus efter opstandelsen er så mærkelige, at det taler for, at der er tale om rå øjenvidneberetninger. På den ene side kan Jesus komme og gå gennem lukkede døre og dukke op og blive usynlig, lige som han vil. På den anden side kan han spise fisk for at bevise, at han er opstanden og ikke bare et syn eller en ånd. Hvad siger det om den opstandelse, vi tror, vi vil opleve?

Luk 24,44-52 | Lukas’ missionsbefaling

Denne gang åbner han deres sind, så de kan forstå skrifterne (jf. vers 32). I bibelstudiet forbinder han opstandelsen, Ånden og missionen til nationerne (v. 46-47 jf. Hos 6,2 og Ez 37,1-14). I Ezekiel 37 vil hele Israels folk opstå fra de døde. På Jesu tid var de spredt blandt nationerne. Hvis Israel skulle genopstå, måtte budskabet ud til alle nationer (jf. Rom 11). Når evangeliet nåede ud til nationerne, ville både Israel og hedninger slutte sig til Guds folk! Til dem, der var blevet ”ikke mit folk“ (Hos 1,9), vil Gud igen sige: ”I er mit folk“ (Hos 2,23), og de vil svare ”min Gud“. På denne mystiske måde vil Gud forvandle Israels troløshed til verdens frelse!

Eftertanke

Hvornår har du oplevet, at skrifterne er blevet åbnet? Er der forskel på, om skrifterne bliver åbnet, eller om sindet bliver åbnet, så man kan forstå skrifterne? Har du oplevet, at nye erfaringer har kastet nyt lys over bibelske tekster? Hvorfor valgte Gud at gøre kvinder til de første ”missionærer“? Lukas begynder med en præst (Zakarias), som ikke kan velsigne (fordi han er blevet stum), og slutter med en ikke-præst (Jesus), som velsigner! Er der et skjult budskab her?

 

Refleksjonsspørsmål

Baggrund for teksten
• Hvad er en af de vigtigste tanker, du tager med dig, i det du har læst?
• Hvilken
hensigt tror du, forfatteren havde med at skrive det?
• Hvem skrev forfatteren til?
Hvem havde forfatteren i tanke?
• Hvad er den
historiske sammenhæng?
• Hvorfor blev teksten taget med i
Bibelen?


Reaktioner på teksten
• Hvilken stemning giver teksten dig (trist, inspireret, glad…)?
• Hvilke
uenigheder kunne man forestille sig hos forskellige læsere?
• Hvad synes du er vanskeligt eller
problematisk i det, du har læst?
• Hvilke ord og udtryk
husker du umiddelbart bedst fra teksten?
• Hvilke vers, ord eller udtryk ville du
understrege?


Hvad kan jeg bruge det til?
• Er er noget, der er vigtigt at fortælle andre, af det du har læst?
• Hvad er mest historisk information, og hvad er
universelle principper?
• Hvis du skulle lave et “
trospunkt” ud af teksten, hvad ville det så være?
• Hvad
fortæller det, du har læst, om, hvem Gud er, og hvad han ønsker?
• Hvilket
budskab tror du dette kan have for dem, der ikke er troende?