Menu

Bibelstudier

25
nov
2023

8. Mennesker på skyggesiden

Studietekster

Hent studie 8 som pdf

Matt 25,31-46

Matt 11,16-19

Oversigt

Når vi omtaler mennesker som værende på skyggesiden, definerer vi ofte os selv som værende på den lyse side. Ingen af os vil benægte det gode i at hjælpe andre. Hvilken betydning kan det have, at vi ser os selv som værende på den ressourcestærke side, med succes og overskud, hvor vi er sat i verden for at uddele af vores rigdom og hjælpe dem, der er ringere stillet end os? Har du oplevet, at du har måttet erkende dine egne problemer og selviske motiver, når du har været i gang med at hjælpe dem, du har defineret som trængende? Kan vi fjernstyre vores hjælp? Sende penge men ellers ikke involvere os? Kan vi være bange for misforståelser, hvis vi er for meget sammen med dem, som vi skal hjælpe?

Hvem hjælper hvem?

Nogle gange organiseres der speciel hjælp via julehjælp, madpakker, tøjuddeling eller andre former for fælles indsats. Dette kan være til stor glæde for mange og følger Jesu metode. Men hvilken holdning og hvilke motiver har du for at hjælpe andre, og hvordan påvirker det dem? Oplever de sig som en del af et missionsprojekt? Hvad er vigtigst for dig: at du hjælper andre, eller at de får den hjælp, de har brug for? Hvem beriger hvem i en sådan situation?

Hvem kan du hjælpe?

Det er godt at hjælpe sin nabo eller en ven, men der kan også være grupper af mennesker, som har brug for hjælp. Det er måske ikke fysisk nød, der er det største problem i vores nærområde. Hvad med den udbredte mistrivsel hos børn og unge? Eller handicapområdet? Hvad med dem, som definerer sig anderledes end dig selv? Er der grupper af mennesker, vi undlader at involvere os i, fordi det er for besværligt eller for krævende? Måske har du et arbejde, hvor du hjælper andre og har behov for at gøre noget andet i fritiden?

At være en af dem

Både Jesus og apostlene risikerede deres omdømme ved at være sammen med dem, de ønskede at vise Guds kærlighed. Hvordan har vi det med at blive associeret med mennesker og grupper, som vi ikke deler holdninger med? Hvor langt er jeg villig til at strække mig for at være sammen med andre, der har brug for det?

 

Kommentarer til studieteksterne

Matt 25,31-46 | Det hjælpende liv

I mange lande er der i den offentlige sektor et økonomisk sikkerhedsnet, der griber mennesker, som på forskellig vis ikke er i stand til at tage vare på sig selv og deres familier. Israel på Jesu tid var et klassedelt landbrugssamfund. Kongen med sit hof, militære ledere, store jordejere, handlende og til en vis grad præster og levitter levede komfortabelt. Men lavere rangerende embedsmænd, handlende med lille omsætning, håndværkere, bønder, daglejere og slaver havde svære økonomiske vilkår. Afstanden mellem økonomisk sikkerhed og fattigdom var kort. At være på den tabende side under krig og politiske uroligheder, hungersnød, finansielle fejlinvesteringer og beskatning kunne føre til et hurtigt tab af økonomisk sikkerhed. Når livet blev svært, var man afhængig af hjælp fra familie, venner og andre, som på en eller anden måde stod i gæld til en. Når Jesus taler om dommen i denne tekst, var det ingen overraskelse at høre om mennesker, der var sultne, tørstige, fremmede, nøgne, syge eller i (gælds)- fængsel. Det overraskende er, at Jesus belønner dem, der hjælper fremmede, ukendte mennesker i nød.

Matt 11,16-19 | At risikere sit renommé

At spise sammen på Jesu tid var et tegn på respekt og fællesskab. Hvis man spiste uden for familiekredsen, spiste man kun med folk af samme rang eller sociale klasse. Jesus refererer til, hvordan han blev kritiseret. Han bliver beskyldt for at være en storspiser og en pralhals, en, der fester vildt og uhæmmet. Tolderne opkrævede skatter på vegne af besættelsesmagten. De var forræddere og dermed i samme kategori som syndere. Når Jesus spiste sammen med folk uden for sin egen familie og af lavere social rang, mistede han respekt. Er det vigtigt at have et godt omdømme? Hvorfor var Jesus ikke bange for at blive omtalt som en ven af toldere og syndere?

Eftertanke

De to grupper, Jesus taler til i Matt 24,31-46, har det til fælles, at de ikke genkendte kongen i ”disse mine mindste brødre og søstre“. Forskellen er, at gruppen til højre, dem, der hører ordene ”Kom, I som er min faders velsignede,“ rakte en hjælpende hånd frem. Hvorfor hjalp de, selv om de ikke ”så“ kongen selv i nød? Er det vigtigt at være bevidst om sine gode gerninger? Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor ikke?

Refleksjonsspørsmål

Baggrund for teksten
• Hvad er en af de vigtigste tanker, du tager med dig, i det du har læst?
• Hvilken
hensigt tror du, forfatteren havde med at skrive det?
• Hvem skrev forfatteren til?
Hvem havde forfatteren i tanke?
• Hvad er den
historiske sammenhæng?
• Hvorfor blev teksten taget med i
Bibelen?


Reaktioner på teksten
• Hvilken stemning giver teksten dig (trist, inspireret, glad…)?
• Hvilke
uenigheder kunne man forestille sig hos forskellige læsere?
• Hvad synes du er vanskeligt eller
problematisk i det, du har læst?
• Hvilke ord og udtryk
husker du umiddelbart bedst fra teksten?
• Hvilke vers, ord eller udtryk ville du
understrege?


Hvad kan jeg bruge det til?
• Er er noget, der er vigtigt at fortælle andre, af det du har læst?
• Hvad er mest historisk information, og hvad er
universelle principper?
• Hvis du skulle lave et “
trospunkt” ud af teksten, hvad ville det så være?
• Hvad
fortæller det, du har læst, om, hvem Gud er, og hvad han ønsker?
• Hvilket
budskab tror du dette kan have for dem, der ikke er troende?