Menu

Bibelstudier

18
nov
2023

7. Hvad har min nabo brug for?

Studietekster

Hent studie 7 som pdf

Luk 10,25-37
Matt 22,34-40

Oversigt

Alle kender historien om den barmhjertige samaritaner. Men historien indeholder måske langt flere dimensioner, end vi opdager første gang, vi læser den. Som kristne har vi fået en opgave af Jesus. En opgave der involverer andre mennesker. Men hvem er disse ”andre“? Er min nabo en del af denne gruppe? Ønsker min nabo at blive elsket af mig, eller er det mere mig selv, der har brug for at blive elsket? En samaritaner siger os ikke så meget i vores del af verden. Gælder det også mennesker, der kommer til vores land? Og hvad er det for en opgave, Jesus ønsker, vi skal påtage os over for andre? Hvad betyder det at elske, række ud til eller støtte andre? Gælder det også mennesker, der lever på måder, som vi absolut ikke bryder os om, men som måske kæmper med sig selv?

Hvordan elsker jeg mig selv?

Jesus siger, vi skal elske andre ”som os selv“. Det kan være en konstatering af, at vi er selviske. Men det kan måske også være en erkendelse af, at vi ikke kan elske andre, hvis ikke vi elsker os selv. Når mennesker udøver vold og overgreb mod andre, såvel voksne som børn, er det så et udtryk for den måde, de ser sig selv på? Hvilket selvbillede kan der være tale om? Kan man have respekt for andre, hvis man ikke har respekt for sig selv? Hvordan påvirker vores sindstilstand eller måde at være på (depressiv, euforisk, hektisk, ubehøvlet, åndelig, positiv og glad) vores evne til at opfylde Jesu ord?

Skal jeg holde loven eller elske min næste?

Hvis alle Guds krav kan opsummeres i at elske Gud og min næste, skal jeg så udelukkende stræbe efter at være en ”moder Theresa“? Er der grænser for den kærlighed, jeg skal vise andre? Har vi brug for love og regler, hvis vi har kærlighed nok? Hvorfor (ikke)? Kan love og kærlighed forenes?

Organiseret kærlighed

Mange organisationer hjælper nødlidende, hjemløse, misbrugere, børn der lider eller lande, der ikke selv har økonomi til at hjælpe sin befolkning. I hvilken grad bør jeg engagere mig i sådant arbejde? Opfylder disse organisationer Jesu tanke om at elske min næste, selv om det ikke er på et kristent grundlag? Kan jeg som troende støtte ethvert tiltag, som er søsat for at hjælpe andre? Hvorfor (ikke)? Er det vigtigst at støtte i sit nabolag eller i fjerne lande? Hvorfor?

Kommentarer til studieteksterne

Luk 10,25-37 | Hvem er min næste i 2023?

”Hvem er min næste?“ (i virkeligheden: hvem kan jeg slippe for at elske?) I Jesu svar ligger ”manden“ dér, afklædt og bevidstløs, uden sprog, uden nogen identitetsmarkører. Det var umuligt at vide, om han var en landsmand eller en udlænding (selv nabofolkene praktiserede omskæring – hvis du skulle være kreativ nok til at spekulere over dét). Det var også umuligt at vide, om det var en rig eller en fattig mand – galilæer, samaritaner eller jøde. Jesus fjernede muligheden for at dømme folk ud fra disse kriterier. Det eneste, der var tilbage, var ”en mand“ med et skrigende behov for barmhjertighed. Jesus ignorerer med rette den rige mands spørgsmål, for det er det forkerte spørgsmål. I stedet introducerer Jesus et andet spørgsmål: ”Hvem viste sig som en næste?“ (Hvem havde hjertet på rette sted?) Eller med andre ord: Hvem greb instinktivt muligheden for at være en medfølende næste, når der var brug for det – uanset ”hvem“? Svaret på det dybeste spørgsmål: ”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?“ er: ”Grib muligheden for at være et medmenneske, når der er brug for det.“ Så viser du, at du ønsker at leve de evige værdier – så vil du opleve en forsmag på himlens glæde i dit indre. Hvis du har mandens oprindelige spørgsmål som din vigtigste værdi (”Hvem kan jeg slippe for at elske?“), vil evigheden være kedelig.

Matt 22,34-40 | Lov eller kærlighed

At ”hele loven og profeterne“ hviler på kærlighedsbuddene, kan være svært at se på overfladen. Loven og profeterne indeholder tekster som ”Hvis du vil have en slave eller en slavinde, skal du købe dem af de mennesker, der bor omkring dig. Du må også købe slaver af de udlændinge, der bor hos dig, og af deres efterkommere, der bor hos dig og er født i landet. Du må eje dem, og du må give dem videre til dine børn efter dig, så de kan eje dem for evigt. I må bruge dem som slaver. Men blandt dine brødre, israelitterne, må ingen være en hård hersker over andre“ (2 Mos 25,44-46).

Eller …

”Når en mand slår sin træl eller trælkvinde med sin stok, så de dør på stedet, så skal det hævnes. Men lever de en dag eller to, skal det ikke hævnes. Det er jo hans egne penge, det drejer sig om“ (2 Mos 21,20-21). Kan du forestille dig Jesus læse disse vers for sine disciple en aften og derefter sige: ”Gør dette, så skal I leve“? Det kan se ud til, at Jesus mente, at kærligheden var det ”grundfjeld“, som loven var bygget på (”hviler“), men at loven og profeterne selv var ”case studies“ af, hvordan mennesker tidligere havde forsøgt at udleve kærligheden til Gud og næsten. Loven og profeterne var altså ikke et fastlåst program, men et udgangspunkt for diskussion og samtale om, hvordan man kan udleve kærlighedsbuddene nu. I ”Loven og profeterne“ opdager Jesus den røde tråd i Guds oprindelige vision om kærlighed. At ”opfylde loven“ var således at studere eksemplerne, opdage fundamentet og derefter spørge, hvordan vi i dag bedst kan udleve kærligheden til Gud og næsten. ”I har hørt, at der er sagt: ‘Øje for øje og tand for tand‘. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen … Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig“ (Matt 5,38-42).

Eftertanke

Hvordan har du harmoniseret de svære tekster i det Gamle Testamente med de to kærlighedsbud? Hvis Gud er en Gud, der endog elsker sine fjender, som Jesus sagde, vi skulle – kan Gud så hævne sig på dem? Har du oplevet glæden ved at hjælpe andre? Fortæl om det i studiegruppen.

Refleksjonsspørsmål

Baggrund for teksten
• Hvad er en af de vigtigste tanker, du tager med dig, i det du har læst?
• Hvilken
hensigt tror du, forfatteren havde med at skrive det?
• Hvem skrev forfatteren til?
Hvem havde forfatteren i tanke?
• Hvad er den
historiske sammenhæng?
• Hvorfor blev teksten taget med i
Bibelen?


Reaktioner på teksten
• Hvilken stemning giver teksten dig (trist, inspireret, glad…)?
• Hvilke
uenigheder kunne man forestille sig hos forskellige læsere?
• Hvad synes du er vanskeligt eller
problematisk i det, du har læst?
• Hvilke ord og udtryk
husker du umiddelbart bedst fra teksten?
• Hvilke vers, ord eller udtryk ville du
understrege?


Hvad kan jeg bruge det til?
• Er er noget, der er vigtigt at fortælle andre, af det du har læst?
• Hvad er mest historisk information, og hvad er
universelle principper?
• Hvis du skulle lave et “
trospunkt” ud af teksten, hvad ville det så være?
• Hvad
fortæller det, du har læst, om, hvem Gud er, og hvad han ønsker?
• Hvilket
budskab tror du dette kan have for dem, der ikke er troende?