Menu
27
sep

Kommunikationsweekend

27.09.2019 kl. 19:00
  -  29.09.2019 kl. 13:00

 

Deltag på årets kommunikationsweekend

Join us on the yearly communication weekend

Vi mødes på Vejlefjord for at tale sammen om hvordan vi formidler vores tro igennem alle tilgængelige media. Men der er også fokus på det vi fortæller andre ved det vi ikke siger. Eller måden det siges på.

Du vil møde andre i kirken der er dynamisk interesseret i formidling og media, og vil høre nyheder fra ind- og udland.

Følg med her på siden for opdateret program når flere detaljer foreligger.

Arrangementet er lavet i samarbejde med
Adventist Communication Academy
(ac-academy.org), der er et Skandinavisk samarbejde mellem kirkens kommunikationsafdelinger.

We meet at Vejlefjord to talk about how we convey our faith through all available media. There will also be focusing on what we tell others through what we don’t say. Or on how it is being said.

You will meet others in the church who are dynamically interested in evangelism and media, and will hear news from home and abroad.

Follow us here on the program page when more details are available.

The event is made in collaboration with
Adventist Communication Academy
(ac-academy.org), which is a Scandinavian collaboration between the church’s communication departments.

Vi får besøg af

 

Guest speakers

Victor Hulbert
Kommunikationsleder, Adventistkirkens Trans-Europæisk Division
Victor Hulbert
Communication Director, Adventist Trans-European Division
Daryl Gungadoo
Adventist Review TV, Adventistkirkens Generalkonference
Daryl Gungadoo
Adventist Review TV, Adventist General Conference
Tor Tjeransen
Kommunikationsleder, Adventistkirken Norge
Tor Tjeransen
Communication Director, Adventist Church Norway
Thomas Müller
Leder af Adventistkirken Danmark
Thomas Müller
President, Adventist Church Denmark
Lehnart Falk
Præst
Lehnart Falk
Pastor
Claus Nybo
Lifestyle TV, Sverige
Claus Nybo
Lifestyle TV, Sweden
Stimme der Hoffnung
Adventisternes Mediehus i Tyskland
Stimme der Hoffnung
Adventist Media- and Communication, Germany

 

Program
Programmet kan ændres i løbet af sommeren, så vend tilbage og check siden!

 

 

Program
The program can change during the summer, so please come back and check later!

 

Fredag

Friday

19.30  – 21.00
# Globale events på sociale medier   – Daryl Gungadoo
7.30 – 9.00 p.m.
# What I learned using viral events on social media   – Daryl Gungadoo

Lørdag

Saturday

09.45 – 10.45
# Paneldebat m/livlinjer
9.45 – 10.45 a.m.
# Panel debate with lifelines
11.00 – 12.00 Gudstjeneste
# Kan du høre hvad jeg ikke siger?  – Lehnart Falk
11.00 – 12.00 a.m. Sermon
# Can you hear what I don’t say?  – Lehnart Falk
14.00 – 14.45
# En bedre samtale. Ville du lytte til dig selv?   – Thomas Müller
2.00 – 2.45 p.m.
# A better chat. Would you really listen to yourself?   – Thomas Müller
15.00 – 15.45
# Kognitiv Neurovidenskab i medieproduktion   – Daryl Gungadoo
3.00 – 3.45 p.m.
# Cognitive Neuroscience in media productions   –  Daryl Gungadoo
16.00 – 16.45
# Sker der noget i Europa?   – Victor Hulbert
# Sker der noget i Norge og Sverige?   – Tor Tjeransen / Claus Nybo
4.00 – 4.45 p.m.
# Anything happening in Europe?   – Victor Hulbert
# Anything happening in Norway and Sweden?   – Tor Tjeransen / Claus Nybo
19.00 – 19.45
# Hvordan London DAB+ radio kan ramme forkert   – Victor Hulbert
7.00 – 7.45 p.m.
# How London DAB+ Radio can miss the mark   – Victor Hulbert
20.00 – 20.45
# Hvordan kommunikere til flere generationer?   – Daryl Gungadoo
8.00 – 8.45 p.m.
# Communication throughout the generation gaps   – Daryl Gungadoo

Sunday

Sunday

09.00 – 09.45
# Hvordan kommunikere til flere generationer?   – Daryl Gungadoo
9.00 – 9.45 a.m.
# Communication throughout the generation gaps   – Daryl Gungadoo