Menu
27
sep

Kommunikationsweekend

27.09.2019 kl. 19:00
  -  29.09.2019 kl. 13:00

 

Deltag på årets kommunikationsweekend

Der vil blive talt på Skandinavisk og Engelsk. Oversættelse vil blive arrangeret.
The weekend will be a mix of Scandinavian and English. Translation will be provided.

Please scroll down to read the program in English. 

 

Vi mødes på Vejlefjord for at tale sammen om hvordan vi formidler vores tro igennem alle tilgængelige media. Men der er også fokus på det vi fortæller andre ved det vi ikke siger. Eller måden det siges på. Om du har interesse for evangelisering og formidling, specielt igennem moderne medier, vil dette være noget for dig!

Du vil møde andre i kirken der er dynamisk interesseret i formidling og media, og vil høre nyheder fra ind- og udland.

Arrangementet er et Adventist Communication Academy (ac-academy.org) program.
Et skandinavisk samarbejde mellem kirkens kommunikationsafdelinger. 

Vi får besøg af

 

Victor Hulbert
Kommunikationsleder, Adventistkirkens Trans-Europæisk Division
Daryl Gungadoo
Adventist Review TV, Adventistkirkens Generalkonference
Tor Tjeransen
Kommunikationsleder, Adventistkirken Norge
Thomas Müller
Leder af Adventistkirken Danmark
Lehnart Falk
Præst
Claus Nybo
Lifestyle TV, Sverige
David Cederström
Adventistkirken, Sverige
Glem Somerville
Adventistkirken, Finland
Mathias Wehrsdorf
Medieafdelingen, Danmark

Tilmelding og priser

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Dog vil det koste et mindre beløb om du ønsker overnatning eller at spise på skolen. Såfremt du ønsker dette, bedes du skrive en mail til jan.wold@adventist.dk om dine ønsker. Husk der er meget begrænset plads til overnatning, mens vi nok kan klare lidt flere til spisning.

Program
Programmet kan ændres i løbet af sommeren, så vend tilbage og check siden!

 

Fredag

 

19.30  – 21.00
# Globale events på sociale medier   – Daryl Gungadoo
 
# Hvorfor ikke kalde en spade for en spade?   – Victor Hulbert

 

 

Lørdag

 

09.45 – 10.45
# Paneldebat m/livliner
11.00 – 12.00 Gudstjeneste
# Kan du høre hvad jeg ikke siger?  – Lehnart Falk
14.00 – 14.30
# En bedre samtale. Ville du lytte til dig selv?   – Thomas Müller
14.45 – 15.30
# Kognitiv neurovidenskab i medieproduktion   –  Daryl Gungadoo
15.45 – 17.15
# Adventistkirkens kommunikation i Europa   –  Victor Hulbert
# Optag af video programmer i Jordan   –  Tor Tjeransen
#
Sådan laver vi Podcasts i Sverige   –  David Cederström
#
Finland er mere end sauna   –  Glen Somerville
#
Adventist branding i Norge   –  Tor Tjeransen
#
Brug af offentlige events i kommunikation   –  Tor Tjeransen
# Hvordan Lifestyle TV når ud til mennesker   –  Claus Nybo
19.00 – 19.45
# Hvorfor lave programmer om Reformationen og Israel?   –  Victor Hulbert
20.00 – 20.30
# Sådan kan andre bruge dine koncept billeder  (ikke ADAMS!)  –  Tor Tjeransen
 
20.30 – 21.15
# Hvordan kommunikere til flere generationer?   –  Daryl Gungadoo
21.15 – 21.30
# Adventist Communication Academy – registrer dig!   –  Jan-Gunnar Wold
 
21.30
# Hygge i forhallen
 

Søndag

 

09.00 – 09.15
# Et billede af Gud?   – Tor Tjeransen
 
09.15 – 10.00
# Hvordan lave computerspil på lille budget?   – Daryl Gungadoo
 
10.15 – 11.00
# Hvordan kan du deltage i Lifestyle TV produktioner?   – Claus Nybo
 
11.15 – 12.30
# Sociale medier er mere end Facebook   – Mathias Wehrsdorf
Hvordan bruges sociale medier i kirken på verdensplan? – Daryl Gungadoo
 
12.30 – 12.45
# GAIN Europe. Synergi og inspiration?   – Victor Hulbert
 
13.00
# Pizza og tak for denne gang
 
 

 

Join us at the yearly communication weekend

We meet at Vejlefjord to talk about how we convey our faith through all available media. There will also be focusing on what we tell others through what we don’t say. Or on how it is being said. If you share and interest in evangelism and communication, this event will be for you! You will meet others in the church who are dynamically interested in evangelism and media, and will hear news from home and abroad.

The event is an Adventist Communication Academy (ac-academy.org) event.
A Scandinavian collaboration between the church’s communication departments.

Guest speakers

Victor Hulbert
Communication Director, Adventist Trans-European Division
Daryl Gungadoo
Adventist Review TV, Adventist General Conference
Tor Tjeransen
Communication Director, Adventist Church Norway
Thomas Müller
President, Adventist Church Denmark
Lehnart Falk
Pastor
Claus Nybo
Lifestyle TV, Sweden
David Cederström
Adventistkirken, Sverige
Glen Somerville
Adventistkirken, Finland
Mathias Wehrsdorf
Media department, Denmark
 

How to participate?

 

You do not have to announce your participation, but if you need help with accomodation or meals, it will cost a small fee. Please send an email to jan.wold@adventist.dk if you wish accomodation or meals at Vejlefjord.

 

Program
The program can change during the summer, so please come back and check later!

 

Friday

 

7.30 – 9.00 p.m.
# What I learned using viral events on social media   – Daryl Gungadoo
 
# Why don’t we just say it as it is?   – Victor Hulbert

 

 

Saturday

 

9.45 – 10.45 a.m.
# Panel debate with lifelines
11.00 – 12.00 a.m. Sermon
# Can you hear what I don’t say?  – Lehnart Falk
2.00 – 2.30 p.m.
# A better chat. Would you really listen to yourself?   – Thomas Müller
2.45 – 3.30 p.m.
# Cognitive neuroscience in media productions   –  Daryl Gungadoo
3.45 – 5.15 p.m.
# European Adventist communication update   –  Victor Hulbert
# Producing video programs in Jordan   –  Tor Tjeransen
# How we make Podcasts in Sweden   –  David Cederström
#
Finland is more than Sauna   –  Glen Somerville
# Adventist branding in Norway   –  Tor Tjeransen
#
Using public events in communication  –  Tor Tjeransen
#
How Lifestyle TV reach out to others   –  Claus Nybo
7.00 – 7.45 p.m.
# Why do we make programs about the Reformation and Israel?   – Victor Hulbert
8.00 – 8.30 p.m.
# How to let others use your conceptual photos (not ADAMS!)   – Tor Tjeransen
 
8.00 – 9.15 p.m.
# Communication throughout the generation gaps   – Daryl Gungadoo
9.15 – 9.30 p.m.
# Adventist Communication Academy – Sign up!   –  Jan-Gunnar Wold
 
9.30 p.m.
# Danish “hygge” in the lobby
 

Sunday

 

9.00 – 9.15 a.m.
# A picture of God   –  Tor Tjeransen
 
9.15 – 10.00 a.m.
# How to develop Christian computergames on a budget   –  Daryl Gungadoo
 
10.15 – 11.00 a.m.
# How can you participate in Lifestyle TV programs?   –  Claus Nybo
 
11.15 – 12.30 a.m.
# Social media is more than Facebook   –  Mathias Wehrsdorf
# How the church use social media around the globe?  – Daryl Gungadoo
 
12.30 – 12.45 p.m.
# GAIN Europe. Synergy and inspiration   – Victor Hulbert
 
12.15 – 12.30 p.m.
# Pizza and see you next time!