Vision og værdier

Vision

Adventistkirken søger, med udgangspunkt i Jesu liv og undervisning at lede mennesker (individer) til Guds oprindelige tanke for dem (mennesket). Gennem forkyndelse, positiv livsstil og socialt engagement, vil vi bringe sandhed, harmoni, retfærdighed og håb til menneskers liv.

Værdier

1. Kærlighed.
Gud er kærlighed. Kærligheden er derfor grundlaget for vores relationer til Ham og til hinanden.

2. Bibelen.
Adventistkirken ønsker at være et fællesskab, som bygger på Bibelsk grund. Det er et mål for os at finde tilbage til den oprindelige kristne tro, som kommer fra Jesus og den første menighed.

3. Nutidig sandhed.
Sammen med at forstå Bibelens oprindelige budskab, ligger opgaven at overføre dens tro, tanker og livsstil til vores tid og kultur.

4. Helhedssyn.
Guds interesse og omsorg rummer alle menneskelivets sider; Det fysiske, åndelige, sociale og mentale.

5. Menneskets værdi.
Alle individer er unikke, og har stor værdi for Gud - uanset baggrund.

6. Enhed.
Vi stræber efter en enhed som kan rumme medlemmernes forskellighed, og som bygger på Guds kærlighed. Vores enhed udspringer fra vores fælles værdier og tro.

7. Åndeligt fællesskab
Vi tilhører et åndeligt fællesskab hvor vi tjener andre og selv finder støtte. Nogle af nøglebegreberne for dette er bøn og tilbedelse, kærlighed og respekt, sandhed og retfærdighed. Den lokale menighed og det enkelte medlem er grundstenen i Adventistkirkens organisation og arbejde.

 

Adventistkirkens tro

Bibelen er Adventistkirkens trosbekendelse, men de følgende punkter viser konklusioner vores bibelstudium har ledet os til så langt. 

1. Den hellige skrift 2. Treenigheden 3. Faderen 4. Sønnen
5. Helligånden 6. Skabelsen 7. Menneskets natur 8. Den store strid
9. Kristi liv, død og opstandelse 10. Frelsens erfaring 11. At vokse i Kristus
12. Menigheden 13. Guds sidste menighed 14. Enhed i Kristi legeme 15. Dåben
16. Herrens nadver 17. Åndelige gaver 18. Profetiens gave 19. Guds lov
20. Sabbatten 21. Kristen forvaltning 22. Liv og vandel
23. Ægteskabet og familien 24. Den himmelske helligdom 25. Kristi genkomst
26. Død og opstandelse 27. De tusind år og syndens endeligt 28. Den nye jord

 Find vores kirker og afdelinger