Mål for Adventistkirken 2008-2010

1. Gøre alle medlemmer til medejere i det udadvendte arbejdet

Kirkens medlemmer er dens vigtigste resurse – også i arbejdet med at lede flere mennesker til beslutninger for Gud. Præsterne har en uddannelse som gør at der er nogle opgaver de er mere udrustet for at gøre. Alle medlemmer kan være med at give tanker omkring tro og kristent liv videre til andre. Nogle kan samtale, nogle kan undervise, nogle kan dele materiale ud, nogle kan invitere . . . Alle kan være med og gøre gode gerninger som en hilsen fra Gud. Hvis vi alle brugte lidt mere tid og energi på at skabe kontakt mellem troen/menigheden/Bibelen - og nogle mennesker vi føler for, så ville det give en stor kontaktflade som en platform for videre evangelisme. Her behøver vi at skabe en helt ny kultur i menigheden. Præster, forstandere og menighedsledere skal stå i spidsen for at opmuntre og hjælpe alle til at komme videre med dette. De fleste af os har kommet "ud af træning" med at samtale om tro. Vi behøver at undervise hinanden, dele erfaringer, opmuntre hinanden og skabe en ny tankekultur sammen omkring det enkelte medlems – og menighedens – vidnesbyrd i verden. Dette kommer vi at forsøge skabe strukturer omkring i hele vor kirke.

2. To hovedfokus for præsten

Vore præster er centrale i lederskab og i at sætte tonen i de enkelte menigheder. De har mange opgaver. I denne periode beder vi præstene om at specielt koncentrere sig om to områder i menighedens virksomhed:

1. Evangelisme. At præsten selv har et program for udadvendt arbejde i sine menigheder hvert halvår og at han får andre med sig i det arbejdet.

2. Udruste andre. Vi beder præsterne om at specielt fokusere på at undervise og udruste medlemmerne i forskellige tjenester både i – og udenfor – menigheden. Det kan være alt fra sjælesorg, til hvordan man vidner for andre, til hvordan man arbejder som menighedssøster. Som allerede sagt, det er når vi får alle med os til at gøre hver sin lille del, at vi kan gøre vor tjeneste for Gud.

3. Satsning på børne- og ungdoms-arbejde

Gennem flere år har ledelsen i Danmark gjort et vigtigt valg gennem at prioritere børne- og ungdomsarbejdet - på trods af besværlig økonomi. Adventistkirken har haft en heltids spejderleder, en heltids ungdomsleder og en deltids børneleder. At tage frem det nye materialet for Bibelklubben – Gracelink – har også været en stor investering. Denne prioritering ønsker vi at fortsætte. Fra begyndelsen af 2008 har vi ansat Dorthe Thyregod Svendsen på halv tid i spejderarbejdet. Dette giver spejderlederen (Peter Bo) tid til at arbejde med fundraising for børne- og ungdomsarbejdet. Vi regner med nye indtægter udefra til arbejdet for børn og unge. Et mål i børnearbejdet, er at involvere to nye menigheder hvert år fremover i "KIDs" – et materiale som hjælper forældre og menighed at inddrage børn i det åndelige liv. Dette materiale bliver oversat til dansk nu.

4. Medie

En gang havde vi Dansk Bogforlag med sine ansatte og Mediacenteret i Århus med en enhed for at tage frem materiale for kirken. Vi har nu en mindre produktionsenhed i Nærum. Vi har et stort behov for tryksager, visuelt materiale og en levende hjemmeside. Vi har ikke længer tilstrækkeligt materiale som vi kan sætte i hænderne på vore venner og kontakter. Når du først har kommet efter i et kapløb, må du enten blive liggende efter eller løbe hurtigere end de der ligger fremme. Vi behøver at gøre en ekstra satsning i to-tre år for at komme i front igen. I informationsboksen på den næste side kan du se nogle af de områder vi ønsker at forbedre i løbet af to år. Dette kommer til at kræve en satsning for kirken. Vi behøver at ansætte nogle personer for at gøre det redaktionelle og samordnede arbejdet. Vi anser at denne satsning kommer at koste 1,5 millioner over 2 år.

 Find vores kirker og afdelinger