Fondsmidler

Karen Elisa og Hans Anton Petersens fond

Næste ansøgningsfrist for Karen Elisa og Hans Anton Petersens fond er torsdag den 27. maj.

Der kan søges om midler til udbredelse af Syvendedags Adventisternes budskab om denne verdens afsluttende begivenheder. Det er bestyrelsen ønske at se fondsmidlerne brugt til at skabe vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Derfor prioriteres projekter med fokus på medlemsøgning højt, ligesom der ønskes et tæt samarbejde mellem kirken og ansøger.

Se i øvrigt den nærmere beskrivelse og retningslinjer for ansøgninger og bevillinger i pdf'n forneden af siden.
Der vil være en ny ansøgningsfrist i begyndelsen af december igen, og fonden vil udlodde ca. 400.000 kroner årligt.
Det , at der vil være truffet afgørelse om, hvad der bevilges i løbet af sommeren, så aktiviteterne kan komme i gang i midten af august.

Ansøgninger sendes til Lehnart Falk .

Bevillingsgrundlag - PDF

 Find vores kirker og afdelinger