Skattefradragsmuligheder 2018

Adventistkirken er godkendt efter ligningslovens §8A og §12. Der er derfor to fradragsmuligheder, som hver for sig kan benyttes (også af begge ægtefæller, hvis du er gift). Fradraget gælder tiende samt gaver til formål, som ledes af Adventistkirken, enten det er i den lokale menighed, i unionen eller afdelinger. Man behøver ikke at være medlem af Adventistkirken for at benytte ordningerne.

  • En forpligtelseserklæring efter ligningslovens §12 er en tiårig, skriftlig aftale, hvor giveren lover årligt at yde et nærmere bestemt bidrag. Det kan være et fast beløb (dog maks. 15.000 kr. årligt) eller en procentdel af indkomsten (dog maks. 15%). Ordningen gælder også for selskaber.
  • Ligningslovens §8A giver mulighed for et årligt fradrag på op til 15.900 kr. pr. person. 

Adventistkirken indberetter gaverne til Skat. Vi skal derfor kende givers identitet, herunder cpr-nummer, hvis der skal kunne opnås skattefradrag for gaverne. Alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.

Uanset, om du udnytter fradragsretten efter én eller begge disse muligheder, opnår kirken en yderligere fordel, idet vi modtager en række tilskud fra staten, som bl.a. afhænger af, hvor store gaveindtægter vi har efter netop disse to ordninger.

For yderligere oplysninger om gaver med fradrag: Se vejledning herFind vores kirker og afdelinger