Menu

10 dage med bøn

I januar 2022 starter vi ud med at bede. Adventistkirken promoverer på verdensplan, konceptet "10 dage med bøn" fra den 5. - 15. januar. Vi tror på, at bøn kan skabe en solid grobund for fornyelse. Gud har arbejdet i os og udført mirakler, når vi de sidste mange år har samles omkring ham i bøn. Ved Helligåndens er der opstået nye samtaler, fornyet energi for evangelisme, menigheder er opblomstret og relationelle bånd er blevet styrkede.

 Jeg så endnu en engel flyve midt
oppe under himlen; den havde et
evigt evangelium at forkynde for
dem, der bor på jorden, og for alle
folkeslag og stammer, tungemål
og folk.
 — Johannes' Åbenbaring 14,6

De tre engels kald til bøn

Hent det danske materiale her:

Lederintroduktion

Introduktion

En nat i bøn

At række ud til andre

Løfter at gøre krav på i bøn

Sabbatsfejring

Bønneanmodninger fra Verdenskirken

Dag 1 – Bønnens nødvendighed

Dag 2 – Det evige evangelium og bøn

Dag 3 – Guds mission og bøn (del 1)

Dag 4 – Guds mission og bøn (del 2)

Dag 5 – Den lydige livsstil og bøn

Dag 6 – Tillid i dommen og bøn

Dag 7 – De tre engles budskaber, sabbatten og bøn

Dag 8 – Babylons fald og bøn

Dag 9 – Dyrets mærke og bøn

Dag 10 – Guds folk, resten og bøn