TWITTER FEED

Adventistkirken DK

Unionsbestyrelsen mødes første gang den 29. maj. Bed for deres arbejde. De skal bl.a. vælge afdelingsledere. #sdadk

OPSLAG

BIBELVERS

Hebr 7,25
Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.
Find vores kirker og afdelinger