TWITTER FEED

Thomas Müller

C-DA: svaret på at være en nærværende kirke fremkommer kun i en konstant søgen efter svaret. #sdadk #denNærværendeKirke

Adventistkirken DK

G Pedersen: I Guds rige hersker man ikke over hinanden - der tjener man hinanden! #HavKærlighed #NærværendeKirke #sdadk

Adventistkirken DK

T. Müller: Jeg er overbevist om, at alle vores menigheder kan blive små centre af håb. #sdadk #NærværendeKirke

OPSLAG

BIBELVERS

2 Kor 5,1
Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt, i himlene.
Find vores kirker og afdelinger