TWITTER FEED

Adventistkirken DK

"Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!" #Palmesøndag #Påske #matt219 #sdadk

Familieafdelingen

28. marts er der temadag i Hjørring Adventistkirke kl 10.00. Emner: værdiformidling, familiemønstre, sunde/usunde relationer #sdadk #sdafam

Thomas Müller

Sigve Tonstad ved skandinavisk præstestævne: måske er det poeterne frem for regnemesteren der bedst forstår åbenbaringsbogen. #sdadk

OPSLAG

BIBELVERS

1 Kor 11,26
For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Find vores kirker og afdelinger